Badanie przewodnictwa nerwowego i jego znaczenie w neurologii

badania naurologiczne

Elektromiografia to nieinwazyjna forma badania, której zadaniem jest ocena pracy nerwów oraz mięśni. Spełnia znaczącą funkcję w rozpoznaniu schorzeń o przyczynach neurologicznych oraz chorób z zakresu układu mięśniowego. Pozwala sprawdzić, w jakim stanie są nerwy obwodowe oraz mięśnie, a także zlokalizować ich ewentualne uszkodzenia i określić ich rodzaj.

W przypadku, gdy u pacjenta pojawiają się takie objawy jak m.in. mrowienie, promieniujące bóle oraz zaburzenia pracy mięśni w celu rozpoznania przyczyn zaburzeń oraz określenia dalszego leczenia, lekarz wydaje skierowanie na elektromiografię. Badania przewodnictwa nerwowego można również przeprowadzić w przychodni Dobra Diagnostyka. Elektromiografia ma duże znaczenie w diagnostyce z zakresu neurologii i jest jednym z najczęściej zlecanych typów badań. Na podstawie uzyskanych wyników wdraża się odpowiedni typ leczenia.

EMG służy do rozpoznania lub wykluczenia takich schorzeń jak m.in.

  • zespół cieśni nadgarstka,
  • uszkodzenie nerwu: strzałkowego, promieniowego, łokciowego, twarzowego,
  • uszkodzenie splotu ramiennego, lędźwiowo-krzyżowego,
  • zapalenie wielomięśniowe,
  • dystrofia,
  • miopatia,
  • tężyczka,
  • rdzeniowy zanik mięśni, stwardnienie boczne zanikowe.

Jak przebiega elektromiografia?

Badanie przewodnictwa nerwowego przeprowadzane jest przy użyciu elektromiografu. Jest to przyrząd, w którym umieszczone są specjalne elektrody. Ich zadaniem jest stymulowanie oraz rejestrowanie pracy mięśni bądź nerwów pod wpływem prądu o małym natężeniu.

W trakcie badań pacjent kładzie się na specjalnym łóżku, następnie w jego mięsień wkłuwane są elektrody, które rejestrują pracę mięśnia zarówno w stanie spoczynku, jak i napięcia. Następnie diagnozowane są wszystkie mięśnie znajdujące się w obrębie badanej części ciała. EMG trwa od kilkunastu minut do godziny, w zależności od zakresu badań. Przygotowania do elektromiografii nie są specjalnie absorbujące. Jak mówi wieloletni pracownik przychodni Dobra Diagnostyka: W dniu, kiedy EMG jest przeprowadzane, badana część ciała powinna być dokładnie umyta. Należy pamiętać o tym, aby nie używać kremów oraz maści, gdyż ich działanie może zaburzyć pracę elektromiografu. W trakcie diagnostyki pacjent powinien być spokojny i zrelaksowany, ponieważ stresowe napięcie mięśni może również negatywnie wpływać na przebieg badań.

EMG to badania w pełni bezpieczne i na ogół bezbolesne, aczkolwiek niektóre osoby mogą skarżyć się na dyskomfort wywołany wbiciem igieł. Wyniki uzyskane dzięki elektromiografii uchodzą za miarodajne i rzetelne oraz są cennym materiałem pomocnym w ustaleniu zarówno przyczyny choroby, jak i stopnia jej zaawansowania.