Co jest potrzebne do kasacji auta?

kasacja samochodu

Niesprawne samochody, które nie da się już przywrócić do stanu używalności, zazwyczaj oddaje się do kasacji. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem proces ten wiąże się nieuchronnie z koniecznością wyrejestrowania auta oraz oddaniu do recyklingu części nadających się do powtórnego wykorzystania w innym pojeździe. Chcesz poznać więcej informacji na temat kasacji samochodów? W takim razie musisz koniecznie przeczytać niniejszy artykuł.

Kasacja samochodów w praktyce

Złomowanie aut przeprowadza się głównie w celu neutralizacji szkodliwego wpływu niektórych części składowych pojazdów na środowisko naturalne. Dzięki realizacji tej czynności można efektywnie uniknąć skażenia gleby, powietrza i wód gruntowych różnego rodzaju szkodliwymi substancjami wydzielanymi np. przez stare akumulatory albo silniki. Kasacja aut jest przeprowadzana tylko w profesjonalnych zakładach demontażu pojazdów, dysponujących stosownymi zezwoleniami wydanymi przez Marszałka Województwa.

Istotne jest, aby poddawany złomowaniu samochód był kompletny, a jego stan techniczny powinien pokrywać się z opisem zawartym w dowodzie rejestracyjnym. Do kasacji dopuszcza się jedynie modele, których masa wynosi co najmniej 90% wartości zapisanej w dokumentach rejestracyjnych. Złomowanie auta przebiega w kilku krokach. Najpierw pojazd zostaje zważony, a następnie dochodzi do zniszczenia tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego. Po zdemontowaniu samochodu wchodzące w jego skład części zostają rozdzielone na potrzebne oraz takie, które nie mogą być już wykorzystane w żadnym celu. Właściciel pojazdu otrzymuje od pracownika stacji zaświadczenie o przeprowadzonych czynnościach kasacyjnych. Na jego podstawie można później wyrejestrować auto w wydziale komunikacji.

Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu

Osoby planujące oddanie samochodu do kasacji powinny pamiętać o zabraniu dokumentów. Zalicza się do nich dowód tożsamości, kartę pojazdu oraz dowód rejestracyjny. Pracownicy takich firm, jak AUTOKASACJA CARSCRAP, zobligowani są do sprawdzenia numeru nadwozia, podwozia albo ramy złomowanego samochodu. Za pojazd oddany do kasacji jego właściciel otrzymuje zapłatę w stosownej wysokości. W tym celu musi jednak zawrzeć z firmą złomującą umowę kupna-sprzedaży.