Czy można zobaczyć wyciek gazu propan, butan, LPG?

wyciek gazu

Do wycieków gazu może dojść z wielu różnych przyczyn. Jego powodem może stać się nieprawidłowo podłączone do instalacji gazowej urządzenie albo nieszczelność samej instalacji. Niezależnie od przyczyny wycieki gazów są bardzo niebezpieczne. Mogą stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi zarówno w ich własnych domach, jak i zakładach przemysłowych oraz innych miejscach pracy.

Jakie kamery umożliwiają zobaczenie wycieków gazu?

Standardowe kamery przeznaczone do rejestracji obrazu i dźwięku nie są w stanie uchwycić wycieków gazów. Dzieje się tak, gdyż są one przezroczyste, przez co soczewka tradycyjnej kamery nie zauważa ich tak samo jak ludzkie oko. Zobaczenie wycieków gazów jest jednak możliwe, jeżeli zastosowana zostanie kamera termowizyjna do detekcji gazów. Firmy zajmujące się sprzedażą takich kamer (np. EC Test Systems) oferują swoim klientom ich różne modele. Każdy z nich jest przeznaczony do wykrywania wycieków konkretnych rodzajów gazów. Kamerę powinno się dobierać pod kątem tego, wyciek jakiego rodzaju gazu chcesz zlokalizować.

Kiedy wizualizacja wycieków gazu jest najlepszym rozwiązaniem?

Optyczna detekcja wycieków gazów ma największe znaczenie w różnego rodzaju zakładach przemysłowych, obiektach produkcyjnych, zakładach petrochemicznych, kopalniach czy magazynach żywności. Kamerę termowizyjną do detekcji gazu wybiera się zawsze, dopasowując jej parametry i możliwości do potrzeb konkretnego zakładu. Inne kamery pozwolą zaobserwować ulatnianie się dwutlenku węgla, inne metanu, inne LPG, a jeszcze inne sześciofluorku siarki, ciekłego amoniaku, oparów paliw, rozpuszczalników czy gazów chłodniczych.

W dużych zakładach przemysłowych zastosowanie tradycyjnych systemów detekcji gazu najczęściej nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Dzieje się tak, gdyż znajdują się w nich duże przestrzenie szczelnie wypełnione labiryntami rurociągów gazowych. Dotarcie do takich miejsc jest utrudnione i zajmuje dużo czasu. To właśnie w takich zakładach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kamer termowizyjnych do detekcji gazu. Umożliwiają one bowiem optyczne wykrycie źródła wycieku gazu oraz ocenę jego intensywności. Wielką zaletą tych kamer jest fakt, iż mogą one pracować nawet w niesprzyjających warunkach. Wystarczy, że źródło wycieku gazu znajduje się w polu widzenia urządzenia. Do jego wykrycia niepotrzebne jest oświetlenie.

Szybkie zlokalizowanie wycieków gazu pozwala bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania naprawcze, dzięki czemu nie tylko zwiększa się bezpieczeństwo pracowników, ale i wydajność całego zakładu staje się większa. Wczesne wykrycie wycieków pozwala bowiem uniknąć kosztownych przestojów produkcyjnych.

Jakie są zalety kamer do detekcji gazów?

Do największych zalety tych urządzeń można zaliczyć:

  • wyraźne, kolorowe zobrazowanie wycieków gazów,
    • możliwość skanowania rozległych obszarów,
    • skanowanie tysięcy punktów instalacji działającej pod pełnym obciążeniem,
    • pomiary są prowadzone bezdotykowo (z pewnej odległości),
    wykrywanie wycieków rzędu 150/200ppm w warunkach terenowych (zmienny wiatr)