Czym jest stan niewypłacalności i kiedy powstaje?

kiedy konsument jest niewyplacalny

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy dług danej osoby rośnie do takiego stopnia, że staje się ona niewypłacalna. Wtedy ma się do czynienia z tak zwanym stanem niewypłacalności. Co on oznacza i w jakich konkretnie sytuacjach powstaje? Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat stanu niewypłacalności i sprawdzisz, jak można sobie z nim radzić. Zapraszam do czytania.

Stan niewypłacalności – co to znaczy?

Co w sytuacji, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacić zobowiązań pieniężnych? W takim przypadku ma się do czynienia ze stanem niewypłacalności. Oznacza to, że dana osoba na stałe utraciła zdolność do regulowania należności. Warto zaznaczyć, że taki stan nie dotyczy osób, które nie mogą spłacać długu tymczasowo. Niemożność musi mieć charakter trwały. Krótkoterminowy brak płynności finansowej nie zawsze musi być podstawą do stwierdzenia stanu niewypłacalności. Niewypłacalność w przypadku przedsiębiorców jest jedną z przyczyn ogłoszenia upadłości. Ma ona miejsce zarówno w przypadku braku możliwości spłaty należności cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych (podatki, obowiązkowe opłaty). Według obowiązujących norm prawnych dłużnik traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych po upływie trzech miesięcy od terminu zapłaty danej należności.

Jak uchronić firmę przed niewypłacalnością?

W Twojej firmie istnieje duże ryzyko osiągnięcia stanu niewypłacalności? W wielu przypadkach jest to pierwszy krok ku ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa, czego z oczywistych względów każdy chce uniknąć. Jak zatem przeciwdziałać stale rosnącym długom i odzyskać stabilność finansową? Jednym z rozwiązań jest restrukturyzacja przedsiębiorstw Szczecin. Polega ona na wdrożeniu strategii odbudowy, która obejmuje między innymi negocjacje z wierzycielami i instytucjami finansowymi, przeobrażenie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa czy redukcję wynagrodzeń. W takich działaniach specjalizuje się firma Wardyn. Kancelaria zajmuje się restrukturyzacją podmiotów gospodarczych od ponad 15 lat. Ogromne doświadczenie zwiększa szanse na wyciągnięcie dłużników z kryzysu. Procedury restrukturyzacyjne dotyczą przede wszystkim firm, które stały się niewypłacalne lub są zagrożone stanem niewypłacalności. Takie działania wymagają dużej wiedzy i przeprowadzenia wielu analiz.