Czym są urządzenia transportu bliskiego?

UTB to urządzenia, za pomocą których można przemieszczać ładunki lub osoby na krótkich dystansach. Ma to na celu ułatwienie wykonywania czynności. Dlatego najczęściej znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych i na budowach.

Rodzaje urządzeń

Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia kilka typów maszyn. Najczęściej spotykane urządzenia transportu bliskiego to:

Żurawie przenośne HDS

Nazywane inaczej dźwigami samochodowymi przenośnymi, ponieważ są montowane na pojazdach ciężarowych. Ułatwiają załadunek i rozładunek różnego rodzaju towarów. Zaliczane są do nich także leśne urządzenia pomagające przy wycince drzew.

Żurawie szybkomontujące

Dźwignice składające się z wysięgnika i masztu pionowego. Montuje się je na podwoziu stacjonarnym lub przejezdnym.

Żurawie wieżowe

Te żurawie są zbudowane z wysięgnika. Ich zadaniem jest podnoszenie ładunku na haku opuszczonym na linie. Dodatkowo posiadają pionowy maszt.

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Inaczej nazywane widłowymi. Mają napęd silnikowy. Wykorzystywane w pracach magazynowych, głównie do rozładunku i załadunku w przestrzeniach zamkniętych.

Podesty ruchome wiszące i masztowe

Dzięki nim można podnosić ładunki na placu budowy. Przydatne również podczas prac montażowych. Podnoszone są na masztach montowanych na podwoziu.

Suwnice

Są one zbudowane z nośnej konstrukcji, która przemieszcza się po torach. Przenoszą ładunki w pionie lub poziomie. Ich ruch jest ograniczony i zależy od toru jazdy.

Dźwigi budowlane

Potocznie nazywane windami, mają za zadanie przenoszenie ludzi oraz materiałów. Poruszają się pionowo wzdłuż prowadnic.

Bezpieczeństwo to podstawa

Praca przy użyciu UTB jest dość specyficzna i wymaga zachowania ostrożności, a także wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nawet najprostszy wózek transportowy nieumiejętnie obsługiwany może przysporzyć problemów. Do ich obsługi niezbędne są specjalne kwalifikacje i odbyte kursy. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uznaje, że wszystkie urządzenia tego typu podlegają koniecznemu dozorowi technicznemu.