Czym się różni kredyt od pożyczki?

Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką?

Pojęcia takie, jak kredyt i pożyczka bardzo często są używane w sposób zamienny, a nie powinno tak być. Tak naprawdę więcej je dzieli niż łączy. To zupełnie różne rodzaje zobowiązań finansowych. Warto poznać ich specyfikę, żeby w sposób bardziej świadomy z nich korzystać.

Co się kryje pod pojęciem kredytu?

Kredyt to taki rodzaj zobowiązania finansowego, który jest przyznawany kredytobiorcy przez instytucję bankową. Sprowadza się do udostępnienia klientowi banku pewnej sumy pieniędzy, które zgodnie z terminarzem zawartym w umowie kredytowej będzie musiał mu zwrócić – oczywiście wraz z odsetkami.

Otrzymanie kredytu wymaga czasu i cierpliwości ze strony potencjalnego kredytobiorcy. Przede wszystkim musi spełnić wszystkie warunki instytucji mającej udzielić kredytu. Bez pozytywnej historii kredytowej i naprawdę stabilnej sytuacji finansowej się nie obejdzie. Stała praca i stabilna sytuacja życiowa to podstawa. Bez nich wniosek kredytowy zostanie najprawdopodobniej odrzucony.

Co kryje się pod pojęciem pożyczki?

Pożyczka to taki rodzaj mniej wymagającego kredytu. Najczęściej opiewa ona na znacznie mniejszą sumę niż ma to miejsce w przypadku kredytu.  Zasady, na podstawie których jest udzielana, znajdują się w Ustawie o kredycie konsumenckim. Udzielić komuś pożyczki może w zasadzie każdy – wcale nie musi to być bank.

Równie dobrze można skorzystać z usług instytucji pozabankowej, kogoś bliskiego z rodziny albo osoby obcej – ważne, by dysponowała ona środkami (finansowymi albo rzeczowymi), które się będzie chciało od niej pożyczyć.  W tym wypadku uczynić to można nie tylko na podstawie umowy pisemnej, ale także ustnej, która jest stosowana w przypadku niewielkich kwot (najczęściej do 1 tysiąca złotych).

Kredyt i pożyczka – czym się od siebie różnią?

Zawierając pożyczkę i kredyt pożycza się pewną kwotę pieniędzy od pożyczko- albo od kredytodawcy. Odbywa się to na zasadzie wiążącej dla obu stron umowy. Na tym się w zasadzie kończą podobieństwa między tymi dwoma pojęciami.

Kredyt wyróżnia przede wszystkim to, że może on zostać przyznany wyłącznie przez placówki bankowe oraz ewentualnie przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Prawo do udzielania pożyczek ma w zasadzie każdy, kogo na tego rodzaju usługę stać. Oczywiście najczęściej zajmują się tego rodzaju działalnością banki oraz różnego rodzaju instytucje pozabankowe. Osoba, która jest zainteresowana tego rodzaju środkami finansowymi, może je  uzyskać od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych i  od wielu innych instytucji. Warunek w tym wypadku jest jeden, ten kto pożycza, musi być rzeczywistym właścicielem udostępnianych przez niego środków finansowych.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że w przypadku pożyczki termin jej spłaty wcale nie musi zostać od razu ustalony – w chwili, gdy pożyczane są pieniądze. Zupełnie inaczej jest z kredytem – on nie dojdzie do skutku bez ustalenia i zawarcia na piśmie wszystkich terminów i innych warunków wymaganych przy podpisywaniu tego rodzaju umowy.

Przy kredytach koszt ich udzielenia stanowi naliczane później do spłaty oprocentowanie oraz prowizja. Inaczej jest z pożyczką, która może być nawet darmowa – tak jest zazwyczaj wtedy, gdy zawiera się ją po raz pierwszy w danego rodzaju placówce pozabankowej.

Artykuł powstał przy współpracy z https://pozyczkaposzukiwana.pl/