Czym się różni niepłodność od bezpłodności?

nieplodnosc a bezplodnosc roznice

Terminy niepłodność i bezpłodność są coraz częściej słyszane w trakcie opisywania problemów z zajściem w ciążę. Ze względu na to, że oba te sformułowania są do siebie podobne, często są mylone, jako dotyczące tego samego problemu. Tak jednak nie jest. O tym, czym są bezpłodność i niepłodność oraz jakie mogą być ich przyczyny, przeczytasz w naszym artykule.

Na czym polega bezpłodność? Kiedy używa się takiego terminu?

Termin bezpłodność używany jest do opisywania stałej niezdolności do posiadania biologicznego potomstwa. Zdiagnozowana u pacjentki lub pacjenta bezpłodność, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej, nie podlega leczeniu.

Problem bezpłodności u pacjentów najczęściej powstaje w wyniku przebiegu lub leczenia ciężkich chorób, np. chemio- lub radioterapii w leczeniu onkologicznym. U kobiet bezpłodność może być też związana z powstaniem poważnych uszkodzeń mechanicznych, nieprawidłowym rozwojem lub całkowitym brakiem narządów rozrodczych. Bezpłodność może być też związana z przedwczesnym pojawieniem się menopauzy i wygaśnięciem czynności jajników. U mężczyzn bezpłodność może być również wynikiem częściowego lub całkowitego uszkodzenia narządów rozrodczych — najczęściej jest związana z uszkodzeniem jąder, prostaty lub nasieniowodów. Może być też spowodowana powikłaniami pochorobowymi z okresu dzieciństwa (np. świnki) bądź rezultatem istnienia zaburzeń o podłożu genetycznym. Niezależnie od dokładnej przyczyny zdiagnozowanej bezpłodności, współczesna medycyna nie zna sposobów, żeby takie problemy odwrócić.

Kiedy można mówić o niepłodności?

Niepłodność z kolei to problem czasowego braku możliwości uzyskania zdrowej ciąży. W wielu przypadkach po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki i wdrożenia leczenia możliwe jest spełnienie marzeń pacjentów o posiadaniu biologicznego potomstwa.

Problem niepłodności jest niestety problemem coraz częstszym, również u młodych ludzi. Uzyskać pomoc w doprowadzeniu do upragnionego zajścia w ciążę można w specjalistycznych klinikach, które zajmują się diagnostyką i leczeniem niepłodności. Jednym z najdłużej działających takich placówek w Polsce jest Centrum Leczenia Niepłodności Angelius w Katowicach. Zgłaszając się ze swoimi problemami do kliniki, oboje partnerzy zostaną poddani dokładnym badaniom, które pozwolą określić przyczyny problemów z zajściem w ciążę. Później zaś pacjenci będą mogli skorzystać z zaproponowanej im metody leczenia, którego celem będzie doprowadzenie do zajścia w ciążę.

Według definicji stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia, diagnoza niepłodności powinna zostać postawiona wówczas, gdy parze w wieku rozrodczym, po roku regularnego współżycia bez antykoncepcji, nie udało się zajść w ciążę.

Diagnostyka bezpłodności i niepłodności

Ustalenie przyczyn problemów zajścia w ciążę wymaga przeprowadzenia badań diagnostycznych. Diagnostyka niepłodności i bezpłodności zazwyczaj wygląda dokładnie tak samo, chyba że już na etapie wywiadu lekarskiego wiadomo, że przyczyny problemów z zajściem w ciążę u pacjentów są związane np. z wadami wrodzonymi.

Podstawowymi elementami diagnostyki problemów z zajściem lub z doprowadzeniem do zajęcia w ciążę są zawsze dokładny wywiad lekarski, badania narządów rodnych oraz badania laboratoryjne, w których u kobiet sprawdza się poziom wybranych hormonów, a u mężczyzn oprócz tego również wykonuje się badanie nasienia.