Do czego najczęściej używa się uszczelek typu U?

uszczelka typu u

Produkowane z trwałych, lekkich i elastycznych materiałów, najczęściej z gumy lub silikonu, przeciwuderzeniowe uszczelki w kształcie litery U przeznaczone są przede wszystkim do zabezpieczania metalowych krawędzi klap, różnego rodzaju pokryw i włazów stosowanych w maszynach, pojazdach i konstrukcjach przemysłowych. Uszczelka typu U obustronnie zabezpiecza metalową lub szklaną krawędź, tłumi wstrząsy, a do tego uszczelnia. Pozwala wyciszać i chroni przed zanieczyszczeniami.

Ochrona przeciwuderzeniowa

Podstawową funkcją realizowaną przez gumowe uszczelki typu U jest ochrona metalowych lub szklanych krawędzi przed uszkodzeniami natury mechanicznej. Dzięki dopasowanej uszczelce ryzyko przypadkowego pęknięcia, wyszczerbienia lub ukruszenia krawędzi włazu, pokrywy czy klapy jest zdecydowanie mniejsze, a tym samym codzienne użytkowanie tego typu elementu staje się bezpieczniejsze. Elastyczna uszczelka typu U amortyzuje drgania i wstrząsy, absorbuje przynajmniej część siły uderzeń i w sposób fizyczny zabezpiecza krawędź chronionego elementu przed uszkodzeniami. To szczególnie pomocne w przypadku ciężkich klap metalowych i szklanych, zwłaszcza gdy są one osadzone w stalowych ramach. Dzięki elastyczne uszczelce ryzyko szybkiego zniszczenia krawędzi takich klap jest zdecydowanie mniejsze.

Izolacja akustyczna i ochrona przed zanieczyszczeniami

Dodatkowym zadaniem uszczelek tylu U jest zwiększenie szczelności ruchomych połączeń na styku klapy i konstrukcji urządzenia, pojazdu czy maszyny. Gumowa uszczelka sprawia, że wolna przestrzeń pomiędzy ruchomą klapą a ramą (konstrukcją) jest wypełniona. Tym samym wnętrze kabiny lub komory chronionej przez klapę jest lepiej izolowane akustycznie, a w pewnym stopniu również termicznie. Elastyczna uszczelka typu U zapewnia także dobrą ochronę przed zanieczyszczeniami. Dzięki uszczelnieniu klapy, pokrywy czy włazu ryzyko przedostania się przez nie drobnych zanieczyszczeń mechanicznych jest wyraźnie mniejsze. Gumowe, elastyczne uszczelki krawędziowe w pewnym zakresie chronią również przed wilgocią. Oczywiście nie jest to ochrona pełna, ale zdecydowanie poprawiona względem rozwiązań, w których uszczelek w ogóle się nie stosuje.

Specyficznie wyprofilowaną uszczelką typu U zabezpiecza się krawędzie różnego rodzaju klap, włazów, pokryw i drzwi, z jednej strony chroniąc tego typu elementy przed szybkim uszkodzeniem, z drugiej zwiększając oferowany przez nie poziom szczelności. Dopasowana uszczelka tłumi drgania i wstrząsy, izoluje akustycznie i termicznie, a przy okazji ogranicza możliwość przedostawania się stałych zanieczyszczeń.