Dobra inwestycja – co to w praktyce oznacza?

Dobra inwestycja

Posiadany kapitał finansowy warto zainwestować, aby chronić jego realną wartość przed inflacją, a jednocześnie móc na nim zarobić. Istnieje wiele możliwości ulokowania pieniędzy, m.in. na giełdzie papierów wartościowych czy na rynku nieruchomości. Sprawdźmy, w co inwestować pieniądze? Co przyniesie nam największe szanse na zyski przy minimalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego?

Inwestor i jego dobra inwestycja

Właściwie każda inwestycja może być dla inwestora dobra, jeśli przyniesie mu spodziewane zyski albo najlepiej wyższe od spodziewanych. Wówczas nawet poniesione w związku z nią ryzyko inwestycyjne przestaje mieć znaczenie.

Jednak zanim taka inwestycja zostanie podjęta, trzeba ją rozważyć pod względem biznesowym i ekonomicznym oraz kierować się przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu środków finansowych rentownością inwestycji. Ma ona przynieść wysoki dochód. Inwestycja jest po prostu wybranym sposobem na pozyskanie aktywów majątkowych za pomocą posiadanych środków. Może nią być rzecz materialna, jak nieruchomość czy samochód, albo papiery wartościowe, jak akcje czy obligacje. Celem inwestycji za każdym razem jest zdobycie kolejnych środków finansowych lub wypracowanie jak największych korzyści ekonomicznych. Wszystko to powinno prowadzić do tzw. maksymalizacji zysków.

Jaki rodzaj inwestycji wybrać?

Dobra inwestycja to taka, która przynosi wysokie zyski. Pytanie tylko, w co zainwestować, aby stały się one naszym udziałem? Istnieje wiele rodzajów inwestycji: krajowe i zagraniczne, prywatne i państwowe, finansowe i rzeczowe, a także krótko, średnio i długoterminowe. Można inwestować w nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego, w waluty obce, w akcje i obligacje oraz innego rodzaju papiery wartościowe, w dzieła sztuki czy w przedmioty kolekcjonerskie. Wszystko zależy od tego, jakie są preferencje inwestora. Każda z wymienionych inwestycji może być rentowna. Ważne jest też, żeby spełniała ona warunki uznania ją za inwestycję bezpieczną, z opcją wyjścia w dowolnej chwili, kiedy inwestor uzna to za stosowne oraz warunki przejrzystości.

Bezpieczeństwo punktem wyjścia

Ogrom możliwości podejmowania inwestycji jest problematyczny dla inwestorów. Nie wiedzą, czy w danym czasie lepiej grać na giełdzie, czy może lokować swoje środki finansowe długoterminowo w szlachetne kruszce czy w nieruchomości.

Dobrą wskazówką co do tego, czy warto podjąć daną inwestycję, jest jej bezpieczeństwo. Powinno się zweryfikować i rozważyć wszelkie zagrożenia związane z danym działaniem. Można analizować rentowność, potencjał rozwojowy, dopasowanie do indywidualnych preferencji inwestora, ale zawsze warto sprawdzić, jakie są mechanizmy zabezpieczające inwestycję. Na przykład inwestycje w nieruchomości są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych, ponieważ mieszkania i inne lokale w dłuższej perspektywie czasu zwykle przynoszą zyski. Kiedy na rynku nieruchomości nie panuje kryzys, można na nich zarobić, choć czasem na realizację zysków trzeba dosyć długo poczekać.

Jeśli mówimy o „dobrej inwestycji”, jest nią inwestycja z opcją wyjścia. W przypadku niepowodzenia inwestor powinien móc wycofać się praktycznie z pełną kwotą swojego kapitału. Mierzyć należy siły na zamiary, także, a może przede wszystkim te finansowe. Poziom akceptacji ryzyka inwestycyjnego musi być realny do udźwignięcia. Nie powinno się podejmować inwestycji, która z dużym prawdopodobieństwem może zachwiać finansowo życiem inwestora.