Fakty i mity na temat wyrobów plastikowych

Właściwości tworzyw sztucznych sprawiają, że znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Na rynku spotkać można wiele wyrobów z tworzyw sztucznych. Z plastiku wykonuje się opakowania, torby, skrzynki, zabawki, materiały konstrukcyjne czy elementy wyposażenia wnętrz. Wokół plastiku narosło jednak wiele mitów, dlatego w tym artykule je obalimy oraz przybliżymy kilka faktów na temat wyrobów plastikowych.

Każdy plastik ma negatywny wpływ na środowisko

Jest to mit! Prawdą jest, że podczas rozkładu plastiku do atmosfery emitowane są gazy cieplarniane i dwutlenek węgla. Z kolei emisja CO2 przyczynia się do globalnych zmian i katastrof naturalnych, a zużyty plastik trafia w ogromnej ilości do wód. Jednak rozwój technologiczny sprawił, że na rynku zaczęły pojawiać się wyroby z regranulatu, które nadają drugie życie plastikowym opakowaniom. Recyklingowane wyroby z tworzyw sztucznych mogą być wykorzystywane do wytwarzania nowych produktów. Ponowne przetworzenie odpadów plastikowych pozwala skutecznie ograniczać ich ilość oraz szkodliwy wpływ na naszą planetę.

Plastik może być łatwo poddawany recyklingowi

Jest to fakt! Zużyte wyroby z tworzyw sztucznych mogą być ponownie przetwarzane. Po selekcji, myciu i rozdrabnianiu wiele elementów może posłużyć jako surowiec do wyrobu nowych produktów, np., opakowań plastikowych, a nawet odzieży. Recykling tworzyw sztucznych może przebiegać:

  • bez zmiany struktury chemicznej (recykling mechaniczny) i polegać na rozdrobnieniu odpadów w celu uzyskania np. regranulatu,
  • ze zmianą struktury chemicznej (recykling chemiczny) polegający na degradacji tworzywa do związków niskocząsteczkowych lub do związków wyjściowych.

Recykling tworzyw sztucznych może przebiegać m.in. w procesach glikolizy, hydrolizy, pirolizy (rozkładu termicznego bez użycia tlenu) czy zgazowania (rozkładu do produktów gazowych) – zauważa ekspert z firmy Rodło z Bytomia, która specjalizuje się przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Całkowita rezygnacja z wyrobów plastikowych będzie korzystna dla środowiska

Ograniczenie plastiku to doskonałe rozwiązanie, za które nasza planeta nam podziękuje. Jednak całkowita rezygnacja z wyrobów plastikowych nie przyniosłaby samych korzyści. Rezygnacja z plastiku sprawiłaby, że w sklepach znajdować się będą tylko produkty w opakowaniach szklanych i papierowych. Wówczas dużo więcej produktów podczas transportu ulegałoby uszkodzeniom, a w efekcie lądowałoby na śmietniku. Opakowania szklane są dużo cięższe, co podniosłoby koszty dostawy, powodując znaczny wzrost emisji CO2.