Jak jest zbudowany cylinder hydrauliczny?

instalacja hydrauliczna

Podwaliny hydrauliki siłowej opracował w XVII wieku Błażej Pascal. Ten francuski fizyk i myśliciel zajmował się między innymi mechaniką płynów i wynalazł prasę hydrauliczną.  Dzięki niemu hydraulika siłowa stał się współcześnie jedną z częściej stosowanych instalacji w maszynach i urządzeniach, które wykonują ciężką pracę. Spróbujemy wyjaśnić, jak jest zbudowany cylinder hydrauliczny.

Znaczenie hydrauliki siłowej

Zadaniem hydrauliki siłowej jest zamiana energii roboczej na energię mechaniczną. Może być ona wykorzystana do wykonywania ruchu postępowego, krzywoliniowego lub kątowego. Hydraulika siłowa znajduje szerokie zastosowanie przy budowie maszyn – dźwigów, koparek, koparko-ładowarek, podnośników, a także urządzeń kopalnianych i wielu innych konstrukcji nie tylko przemysłowych. Za najważniejszy element instalacji hydrauliki siłowej można uznać cylinder hydrauliczny. Ich produkcją zajmują się tylko specjalistyczne i doświadczone firmy. Dobrym przykładem producenta siłowników hydraulicznych jest Zakład Hydrauliki Siłowej z Kobylanki, który także naprawia cylindry hydrauliczne i wytwarza zasilacze hydrauliczne.

Budowa cylindra hydraulicznego

Cylinder hydrauliczny zwany również siłownikiem hydraulicznym zbudowany jest z elementu wykonawczego, którym jest tłok, membrana lub nurnik oraz z tłoczyska. Całość zamknięta jest w cylindrycznej obudowie. Siłownik wyposażony jest w zawór dławiący, który pozwala na sterowanie i płynną pracę urządzenia. Działanie cylindra hydraulicznego jest proste. Wraz ze wzrostem ciśnienia cieczy roboczej wzrasta siła, która działa na tłok i wymusza ruch tłoczyska, a tym samym przekazuje energię mechaniczną na element wykonawczy maszyny.

Podstawowe rodzaje cylindrów hydraulicznych

Siłowniki dzielą się na cylindry  jednostronnego i dwustronnego działania. Pierwsze z nich mają jedną komorę roboczą i mogą pracować w trybie pchającym lub ciągnącym. Suw roboczy odbywa się tylko w jednym kierunku, a powrót tłoka i usunięcie cieczy z komory roboczej wymuszone jest przez sprężynę lub ciężar tłoczyska. Siłowniki dwustronnego działania mają dwie powierzchnie czynne tłoka, które są przeciwstawne oraz wyposażone są w dwa oddzielne przyłącza. Dzięki temu możliwe jest wtłaczanie cieczy hydraulicznej na przemian z jednej lub z drugiej strony tłoka. Te siłowniki dzielą się na:  jednotłoczyskowe, dwutłoczyskowe, wielotłokowe, teleskopowe, z tłokiem obrotowym, mechanizmem wahliwym oraz śrubowe.