Jak nasady kominowe wpływają na wydajność systemu kominowego?

kominek w domu

Gazy powstające w wyniku spalania opału zawierają wiele substancji, które są potencjalnie szkodliwe i mogą powodować poważne zatrucia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników urządzeń grzewczych konieczny jest więc szczelny i efektywnie działający system kominowy, który będzie mógł wyprowadzić je poza budynek oraz umożliwić odpływ do wyższych warstw atmosfery.

Jak działa system kominowy?

Zdecydowana większość instalacji kominowych pozwala na wyprowadzanie powstających podczas pracy urządzeń grzewczych dymów za sprawą wytwarzanego ciągu. Jest on generowany dzięki różnicy ciśnień między gorącymi, a więc stosunkowo rzadkimi gazami opuszczającymi palenisko, a znacznie chłodniejszym, a zatem i rzadszym powietrzem atmosferycznym znajdującym się wokół wylotu komina. Praca komina jest możliwa, ponieważ ma on niezbyt dużą średnicę, co sprawia, że przepływ unoszących się dymów prowadzi do pojawienia się podciśnienia, które je zasysa i wzmaga osiągany efekt. Wielkość powstającego ciągu jest uzależniona od wysokości komina oraz gładkości jego ścian wewnętrznych, a także przebiegu.

Co ważne, praca komina może zostać zakłócona, jeżeli różnica ciśnień będzie niewielka np. w czasie ciepłych i słonecznych dni, a także wówczas, gdy pojawiają się silne wiatry. W takim przypadku gazy mogą być wpychane z powrotem do komina, co w razie działającego kotła lub wkładu kominkowego jest równoznaczne z cofaniem się dymu do komory spalania, a z niej do pomieszczeń, w których zostały zainstalowane poszczególne urządzenia. Sposobem na uniknięcie takich problemów jest montaż nasad kominowych.

 Dostępnych jest wiele ich rodzajów o różnej wydajności.

W jaki sposób nasada kominowa pomaga w pracy instalacji kominowej?

Zadaniem nasady kominowej jest wytworzenie w kominie dodatkowego podciśnienia i zniwelowanie wpływu wywieranego na pracę instalacji przez wiatr. Nasady mogą to osiągać na różne sposoby. W przypadku nasad stałych jest to odpowiednie wyprofilowanie wylotu, które sprawia, że tworzy się niewielka siła ssąca. Lepsze efekty zapewniają nasady obrotowe, w których są zamontowane niewielkie turbiny obracane przez wiejący wiatr i generujące podciśnienie. Korzysta się także z nasad samonastawnych, które podczas wiatru obracają się tak, że ustawiają się równolegle do jego kierunku, a specjalny kształt wylotu pomaga w tworzeniu siły ssącej będącej wynikiem szybkiego przepływu powietrza.

Duży wybór nasad kominowych można znaleźć w firmie WkładyKominowe.pl. Specjalizuje się ona w sprzedaży systemów kominowych ceramicznych i stalowych do kotłów c.o. na paliwa stałe oraz gaz, a także do kominków i pieców wolnostojących.