Jak uzyskać odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez działania górnicze?

odszkodowania

Mieszkańcy terenów sąsiadujących z kopalniami stale narażeni są na ponoszenie strat spowodowanych działaniami górniczymi. Zniszczenia upraw i szeroko rozumiane zaburzenia produkcji rolnej to jedne z najczęstszych szkód górniczych – udowodnienie związku pomiędzy ich wystąpieniem a działalnością kopalni uprawnia poszkodowanego do otrzymania tzw. odszkodowania za szkody w uprawach rolnych. Jak zatem je uzyskać?

Ruchy górnicze – częsta przyczyna powstawania szkód w uprawach

Działalność wydobywcza kopalni przyczynia się do występowania ruchów górniczych powodujących zmiany w ukształtowaniu terenu. Na terenach sąsiadujących z obszarem wydobywania złóż często dochodzi do podtopienia, wysuszenia czy osunięcia się gruntu, co z kolei może prowadzić m.in. do:

  • całkowitego lub częściowego zniszczenia upraw rolnych,
  • wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
  • obniżenia wydajności gruntu, a co za tym idzie ilości uzyskanych plonów.

Mowa wówczas o wystąpieniu tzw. szkody w uprawach rolnych, która w wymienionych przypadkach jest jednocześnie rodzajem szkody górniczej. Jak wyjaśniają prawnicy z kancelarii Kompensata z Rudy Śląskiej:

Za szkody w uprawach rolnych spowodowane działalnością górniczą odpowiedzialność zawsze ponosi podmiot prowadzący kopalni, co wynika z ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.06.2011 r. Właściciele zakładów górniczych niechętnie zgadzają się na wypłatę przysługującego wówczas odszkodowania, dlatego często konieczne jest wejście na drogę postępowania sądowego, którego celem jest wykazanie związku pomiędzy działalnością kopalni a powstałą szkodą.

Ubieganie się o odszkodowanie za szkody na plonach

Dochodzenie swoich praw w tym aspekcie bywa trudne, ponieważ w interesie kopalni nie leży naprawa szkód ani tym bardziej wypłata odszkodowania pieniężnego. Starając się o przyznanie odszkodowania za szkody na plonach, warto skorzystać z  pomocy doświadczonych adwokatów – udowodnienie winy kopalni często wymaga podjęcia współpracy z rzeczoznawcami, m.in. specjalistami z zakresu rolnictwa, budownictwa czy geologii. Okazuje się bowiem, że szkody w uprawach mogą spowodować także różne zjawiska atmosferyczne, a nawet dzikie zwierzęta. Zgromadzenie mocnych dowodów wskazujących na winę zakładu górniczego zwiększy zatem szansę na wygranie nawet skomplikowanego procesu.