Jak wybrać miejsce na wykop pod oczyszczalnię przydomową?

oczyszczalnia

Wybieranie miejsca na przydomową oczyszczalnię ścieków wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów i kilku zasad. Sprawa dotyczy głównie odległości od innych obiektów, co dokładnie precyzuje prawo. Z reguły plan budowy oczyszczalni powinien się wiązać z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy też wystąpić o stosowne pozwolenia. W jaki sposób wybrać takie miejsce?

Minimalne odległości oczyszczalni od newralgicznych miejsc

Wybierając miejsce dla domowej oczyszczalni, należy w pierwszym rzędzie uwzględnić wymagane odległości od granicy działki i drogi. Taki dystans wynosi minimum 2 metry, z tym że dotyczy to również granicy z sąsiadem. W tym przypadku lepiej zastosować zasadę współżycia społecznego i przynajmniej poinformować go o planowanej inwestycji.

Firmy takie, jak EKO-BIO, które produkują i sprzedają przydomowe oczyszczalnie ścieków, z reguły informują nabywców, że wykop pod te urządzenia powinien być w odległości 1 metra od kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. W przypadku instalacji gazowej  i wodnej, dystans ten powinien wynieść minimum 1,5 metra.

Odległość przydomowej oczyszczalni od studni powinna wymieść najmniej 15 metrów, z tym że w przypadku źródła wody przeznaczonej do picia ten dystans wydłuża się do 30 metrów. Należy wtedy również wziąć pod uwagę studnie na działkach sąsiednich.

Przydomowe oczyszczalnie wodne muszą być zlokalizowane w taki sposób, aby ich systemy rozsączające znajdowały się w odległości 1000 metrów do publicznych plaż i kąpielisk. Dodatkowo trzeba wiedzieć, że wody z oczyszczalni nie można odprowadzać do jezior i zbiorników z wodą stojącą.

Planując wykop pod oczyszczalnię, warto również wziąć pod uwagę możliwość estetycznego zagospodarowania kopca z aparaturą.

Lokalizacja oczyszczalni z drenażem

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem wymagają ustalenia pewnych faktów przed wykonaniem wykopu. Chodzi tutaj o poziom wód gruntowych. Drenaż powinien być zainstalowany co najmniej 150 centymetrów nad nim. Niekiedy z tego powodu musi być wykonany odpowiedni nasyp, zwłaszcza że minimalna jego głębokość to 60 centymetrów od poziomu gruntu.

Odpowiednie parametry dotyczą też odległości między rurami i jest to od 1,5 do 2 metrów. Wymagania dotyczą również nitek drenaży i najczęściej mają one od 6 do 8 metrów, ale nie powinny przekraczać długości 20 metrów.

Przy projektowaniu samego drenażu, trzeba wziąć pod uwagę takie parametry, jak wydajność oczyszczalni oraz rodzaj i przepuszczalność gleby w danym miejscu.