Jak wygląda proces zakuwania węży hydraulicznych?

Proces zakuwania węża hydraulicznego polega na jego trwałym połączeniu z odpowiednią końcówką, w celu przygotowania przewodu hydraulicznego o pożądanych parametrach pracy. Jest to element niezbędny do transportu czynnika hydraulicznego z pompy w układach hydraulicznych różnego rodzaju maszyn. Jak przygotować przewód do działania i jak przebiega zakuwanie węży hydraulicznych?

Czym jest przewód hydrauliczny?

Przewód hydrauliczny należy do najważniejszych elementów napędów hydraulicznych. Służy do przekazywania energii hydraulicznej pomiędzy komponentami systemu maszyny czy urządzenia. Medium roboczym mogą być ciecze, sprężone gazy, wodno-olejowe emulsje i różnego rodzaju roztwory. Są one przekazywane do siłownika bądź silnika hydraulicznego, w którym zmieniają się w energię mechaniczną. Przewód powstaje poprzez trwałe połączenie z wybraną końcówką węża hydraulicznego. Do zakuwania węży stosuje się m.in. zakuwarki i prasy hydrauliczne.

Jakie parametry należy wybrać przy zakuwania węża hydraulicznego?

Przy produkcji przewodu hydraulicznego należy wybrać jego długość i średnicę. Następnie dobiera się odpowiednie okucie, które zostanie umieszczone na końcówce węża. Wyróżnia się m.in. gwinty calowe i metryczne oraz szybkozłącza, stosowane, gdy zachodzi potrzeba częstego rozłączania przewodu. Zależnie od maksymalnego ciśnienia roboczego, dobiera się rodzaj i rozmiar gwintu oraz sposób uszczelnienia. Zakuwanie węży wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Tego typu usługi świadczy np. firma Hydro-Flex ze Stargardu.

Jak przebiega zakuwanie węży hydraulicznych?

Zakuwanie węży hydraulicznych ma na celu przygotowanie węża do połączenia z innym elementem bądź z urządzeniem. Proces rozpoczyna się od przycięcia węża na pożądaną długość. Następnie montuje się tzw. tuleję zaciskową, a do środka węża wkłada się metalowy drut. Tak przygotowany element umieszcza się w zakuwarce i wybiera średnicę zakucia. Kolejnym krokiem jest nałożenie warstwy gumy służącej zabezpieczeniu węża oraz odpowiedniej ilości oplotów. Podczas zakuwania węży należy pamiętać o uwzględnieniu specyfiki poszczególnych elementów, takich jak oploty i końcówki, które muszą być dopasowane nie tylko do grubości i średnicy przewodu, ale też pożądanego zakresu dopuszczalnego ciśnienia i temperatur.