Jak wygląda przewóz towarów do Wielkiej Brytanii po Brexicie?

transport

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dotknęło wiele branż, w tym również transportową, która jest niezwykle cenna dla polskich firm. Zamieszanie wynikające z Brexitu zażegnano nowymi przepisami, które umożliwiają legalny przewóz ładunków do Anglii. Czy po wprowadzeniu zmian, transport międzynarodowy do Wielkiej Brytanii jest trudniejszy do realizacji? Jak bardzo zmieniły się zasady świadczenia przewozów do tego kraju?

Co się zmieniło w transporcie towarów do Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Zmiany wprowadzono na początku 2021 roku, jednak nie różniły się one bardzo w porównany do zasad transportu międzynarodowego obowiązującego przed Brexitem. Głównym dokumentem uprawniającym do transportu na terenie Wielkiej Brytanii jest licencja wspólnotowa. Kierowca zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających licencję umożliwiającą wykonywanie pracy kierowcy zawodowo. Jak wyjaśnia usługodawca w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego Warentrans, wystarczające będzie okazanie kodu 95 na prawie jazdy lub odpowiedniego wpisu w karcie kwalifikacji kierowcy. Posiadanie tych dokumentów pozwala na wykonywanie dwustronnych przewozów na terenie Zjednoczonego Królestwa, a także tras tranzytowych, a także przewozów cross-trade, czyli transportu ładunków z innego kraju unijnego do Wielkiej Brytanii. Zmiany nastąpiły również w tranzycie celnym. Przewoźnicy realizujący eksport do Wielkiej Brytanii zobowiązani są do uzyskania dostępu do jednego z dwóch reżimów tranzytowych TIR lub T1/T2.

Zmiany w transporcie towarów do Anglii w 2022 roku

Zmiany w regulacjach prawnych transportu na terenie Anglii zaplanowano na kilka etapów. Kolejne wprowadzono po roku funkcjonowania pierwszych zmian. Nowością w przepisach jest obowiązek rejestracji w systemie GVMS, czyli systemie obsługi ruchu samochodów ciężarowych. Wcześniej dostarczenie towarów do Wielkiej Brytanii było możliwe na podstawie deklaracji EX, aktualnie kierowca z zagranicy zostanie obsłużony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie posiadał odpowiedni numer wygenerowany przez system, potwierdzający, że dokonał pełnego zgłoszenia celnego. To nie jedyny nowy system wprowadzony po Brexicie i obowiązujący wszystkie firmy przewozowe chcące świadczyć usługi na terenie Anglii. ENS, czyli Entry Summary Declaration to sumaryczna deklaracja przewożonego ładunku, na podstawie którego urząd celny w UK określa, czy dany ładunek może wjechać do Wielkiej Brytanii. Za złożenie deklaracji odpowiedzialny jest przewoźnik lub spedytor.