Jak wyglądają warsztaty dla instruktorów nauki jazdy?

nauka jazdy samochodem

Instruktorzy nauki jazdy są zobowiązani do corocznego ukończenia warsztatów doskonalenia zawodowego. Zaświadczenie potwierdzające spełnienie tego obowiązku przedkładają staroście do 7 stycznia kolejnego roku. Jeśli osoba taka ma dodatkowo uprawnienia egzaminatora, może przedstawić zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. Dowiedz się, jak przebiegają i co obejmują takie zajęcia!

Zajęcia teoretyczne dla instruktorów nauki jazdy

Warsztaty instruktorskie prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców. Są nimi:

 • egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • instruktorzy nauki jazdy,
 • psycholog,
 • pedagog.

Zajęcia te obejmują zagadnienia z następujących obszarów wiedzy:

 • psychologia – w wymiarze 1 godziny,
 • metodyka nauczania – w wymiarze 1 godziny,
 • prawo o ruchu drogowym – w wymiarze 2 godzin,
 • technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – w wymiarze 2 godzin,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego – w wymiarze 1 godziny,
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – w wymiarze 1 godziny,
 • rodzaje gaśnic, zasady gaszenia pojazdów – w wymiarze 1 godziny.

Specjaliści szkoły samochodowej AUTO-TEST podkreślają, że podczas warsztatów omawia się najczęściej popełniane przez instruktorów błędy, które pojawiają się podczas szkolenia przyszłych kierowców. Ważnym obszarem jest również omówienie błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców w trakcie egzaminu państwowego.

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy – etap praktyczny

Podczas 4 godzin zajęć praktycznych instruktorzy nauki jazdy ćwiczą swoje umiejętności na placu manewrowym. Występują np. w roli kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A w Krakowie. Ta część warsztatów obejmuje również 1 godzinę zajęć przeprowadzanych w ruchu drogowym. 2 godziny są zaś przeznaczone na wspólne omówienie błędów, które są popełniane przez instruktorów. To na ogół zagadnienia związane z:

 • prowadzeniem dokumentacji przez właścicieli oraz instruktorów OSK,
 • rolą instruktora w kierowaniu procesem nauczania teoretycznego oraz praktycznego kandydatów na kierowców,
 • zachowaniem bezpiecznej odległości,
 • kulturą jazdy,
 • egzaminem praktycznym i wykonywaniem poszczególnych zadań przez zdających.

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy to wyjątkowa okazja do pogłębienia zdobytej wcześniej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Zapewniają one również wymianę doświadczeń oraz możliwość dyskusji o problemach napotykanych w codziennej pracy, związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców.