Jak wykonać obudowę studni głębinowej przy użyciu złącza szwedzkiego?

studnia glebinowa

Jednym z ostatnich etapów wykonania studni głębinowej jest montaż jej zwieńczenia, w którego przypadku wyróżnić można dwa najpopularniejsze sposoby. Pierwszy z nich bazuje na wykonaniu obudowy rury studziennej za pomocą betonowych kręgów, natomiast drugi na zamontowaniu szwedzkiego sprzęgu. W tym artykule skupiamy się więc na drugim rozwiązaniu, prezentując jego charakterystykę oraz najważniejsze zalety.

Czym wyróżnia się obudowa studni typu szwedzkiego?

Wykonanie obudowy studni głębinowej typu szwedzkiego to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w przypadkach, w których z jakichkolwiek względów nie mają być zastosowane betonowe kręgi, wymuszające przeprowadzenia znacznych prac ziemnych. Wymaga ono wypuszczenia rury osłonowej studni ponad poziom gruntu, która następnie zwieńczona jest za pomocą pokrywy wykonanej z tworzywa sztucznego lub aluminium. Jednym z ważniejszych elementów tego typu obudowy studni głębinowej jest natomiast złącze typu szwedzkiego.

Montaż złącza szwedzkiego w studni głębinowej

Podczas wykonywania obudowy studni głębinowej typu szwedzkiego, przez specjalistów takich jak firma wiertnicza DANIEL złącze montowane jest w rurze osłonowej na głębokości znajdującej się poniżej strefy przemarzania. Składa się ono natomiast z takich elementów jak:

  • część stała, mocowana do rury osłonowej, z wykorzystaniem nakrętek mocujących i uszczelek oraz podłączana do rurociągu,
  • część ruchoma, która połączona jest z pompą głębinową.

Zalety zastosowania złącza szwedzkiego przy wykonywaniu obudowy studni głębinowej

Za zastosowaniem obudowy studni głębinowej przy użyciu złącza szwedzkiego przemawia wiele zalet tego rozwiązania. Wśród najważniejszych z nich wymienić można natomiast między innymi:

  • bezproblemowy dostęp do studni, a także prosty demontaż pompy głębinowej, pomimo tego, że jest ona skutecznie zabezpieczona przed kradzieżą,
  • o wiele niższy koszt wykonania niż w przypadku obudowy z kręgów betonowych, chociażby ze względu na brak skomplikowanych prac ziemnych
  • estetyczny wygląd, ułatwiający wkomponowanie studni w otoczenie,
  • wysoka szczelność studni, gwarantująca zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem źródła wody,
  • wykonanie złącza pompy głębinowej poniżej strefy przemarzania, co uodparnia je na zamarzanie, nawet w przypadku bardzo niskich temperatur.