Kiedy leasing to dobra alternatywa dla zakupu środków trwałych?

leasing

Leasing to prosty sposób finansowania zakupu środków trwałych stworzony z myślą o przedsiębiorcach. Decydując się na leasing finansowy, możesz uzyskać finanse niezbędne do zakupu wielu różnych przedmiotów, które usprawnią funkcjonowanie Twojej firmy. Leasing pozwoli Ci uniknąć sytuacji, kiedy zakup środków trwałych pochłania firmowe pieniądze potrzebne na dalsze inwestycje bądź rozwijanie działalności. Dzięki niemu unikniesz zamrażania środków finansowych, dzieląc płatność za określone przedmioty na mniejsze miesięczne raty.

Jakie środki trwałe można wziąć w leasing?

Stosując tę metodę finansowania, możesz korzystać z różnych przedmiotów potrzebnych w działalności firmy. Mogą to być np.:

• samochody dostawcze,
• komputery oraz sprzęt IT,
• sprzęt budowlany,
• maszyny produkcyjne,
• maszyny rolnicze,
• nieruchomości,
• sprzęt medyczny,
• panele fotowoltaiczne,
• meble biurowe.

Zaletą leasingu jest fakt, iż po zakończeniu umowy (która jest zawierana na czas określony) przedsiębiorca może wykupić środek trwały, stając się jego właścicielem. Kwota wykupu jest zawsze o wiele niższa od wartości rynkowej danego przedmiotu.

Dlaczego opłaca się brać środki trwałe w leasing?

Jedną z największych zalet leasingu jest możliwość korzystania z danego przedmiotu w zamian za uiszczanie za niego u leasingodawcy niewielkiej comiesięcznej opłaty. Takie raty nie obciążają zanadto budżetu firmy, dzięki czemu dysponuje ona środkami finansowymi, które może przeznaczyć na inwestycje, pokrywanie kosztów bieżącej działalności czy rozwój.

Wielkim atutem leasingu są też nieduże formalności związane z zawieraniem umowy leasingowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu najkorzystniejszej oferty leasingowej i dopełnieniu wszelkich formalności, skorzystaj z usług firm doradczych np. Kantower Finance & Development. W wielu przypadkach decyzja o przyznaniu leasingu jest wydawana już w dniu, w którym został złożony wniosek. Najczęściej leasingodawca wymaga od swojego klienta złożenia samego oświadczenia o wynikach finansowych, co jest znacznym uproszczeniem procesu weryfikacji.

Kolejną korzyścią wynikającą z leasingu finansowego jest z pewnością brak jego negatywnego wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, gdyż środek trwały wzięty w leasing wykazywany jest w aktywach klienta. Tylko raty w części odsetkowej oraz odpisy z amortyzacji są kosztami uzyskania przychodu, co powoduje, że leasingobiorca ma wyższy dochód. Dzięki temu w każdej chwili może skorzystać z kredytu, aby sfinansować inne firmowe inwestycje.

Warto wspomnieć, że spłata rat leasingowych jest elastyczna. Leasingodawca może dopasować wysokość miesięcznych rat do możliwości finansowych leasingobiorcy. Istnieje kilka sposobów na obniżenie miesięcznych opłat. Można to osiągnąć np. przez wpłatę wysokiej opłaty wstępnej lub wydłużenie okresu leasingu.