Kiedy przeprowadza się ekspertyzy budowlane?

ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana to pewnego rodzaju opracowanie techniczne stosowane w diagnostyce budowlanej, które zawiera najważniejsze informacje o aktualnym stanie technicznym obiektu budowlanego. Polskie prawo budowlane nie określa dokładnie specyfiki ekspertyzy budowlanej. Jednak powinno się ją wykonać dla budynków i obiektów budowlanych, instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i innych. Dowiedz się, kiedy jest odpowiedni czas na przeprowadzenie takiej ekspertyzy!

W jakim celu przeprowadza się ekspertyzę budowlaną?

Celem ekspertyzy jest przede wszystkim ustalenie przyczyn nieprawidłowości, a także metod ich eliminacji. Ekspertyza przeprowadzana jest dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego. Wszelkie wady i nieprawidłowości mogą zagrażać życiu i zdrowiu osób oraz bezpieczeństwu całej konstrukcji, dlatego tak ważne jest regularne przeprowadzanie badań i diagnostyka.

W obecnym stanie prawnym nie jest jednoznacznie określone, kto może wykonać ekspertyzę budowlaną. Jednak przyjmuje się, że powinien ją przeprowadzić specjalista posiadający uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Jej przeprowadzenie wymaga ogromnej wiedzy technicznej, która przewyższa kwalifikację osób mających uprawnienia techniczne.

Ekspertyzę techniczną wykonuje się w oparciu o rzeczywisty stan materiałowo-konstrukcyjny danego budynku. Mowa tutaj przede wszystkim o badaniach fundamentów, ścian, stropów, dachu czy elewacji. W takim dokumencie powinien znaleźć się dokładny opis obiektu budowlanego, cel ekspertyzy, opis stanu technicznego budowli, dokumentacja fotograficzna, a także wnioski i zalecenia odnośnie działań, jakie należy podjąć. Każda ekspertyza budowlana powinna zawierać część opisową oraz obliczeniową.

Kiedy wykonać ekspertyzę budowlaną budynku?

Ekspertyzę budowlaną można wykonać w momencie, gdy zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości, gdy chcesz sprawdzić, czy wykonane prace budowlane są zgodne z zasadami sztuki budowlanej lub gdy przeprowadzasz remont, lub modernizację budynku. Wśród inwestorów stale wzrasta zapotrzebowanie na sporządzenie ocen wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych.

Warto zdecydować się na przeprowadzenie ekspertyzy w sytuacji, gdy zauważysz widoczne przemieszczenia, zarysowania, ugięcia i pęknięcia ścian czy konstrukcji budynku, lub gdy chcesz zmienić sposób użytkowania obiektu – podpowiada specjalista z biura projektowego IMPACT z Gdańska, które obsługuje inwestycje budowlane w całym kraju.

Jeżeli obiekt ma uszkodzoną konstrukcję nośną, wówczas przeprowadzenie ekspertyzy jest konieczne. Pozostałe przypadki nie wymagają wykonania ekspertyzy – wystarczy sporządzenie opinii technicznej opisującej aktualny stan obiektu budowlanego.