Kogo dotyczy obowiązek wpisania urządzenia grzewczego do ewidencji CEEB?

ogrzewanie domu

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest skutkiem przegłosowanej przez Sejm w 2020 roku ustawy dotyczącej termomodernizacji i remontów. Jej treść zobowiązuje właścicieli nieruchomości do składania deklaracji na temat źródła ogrzewania wykorzystywanego w domu. Takie działanie ma na celu m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Kto jest zobowiązany do złożenia dokumentów do CEEB?

Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o metodach ogrzewania budynków na terenie całej Polski. Utworzenie tego niezwykle przydatnego narzędzia ma działać wielotorowo. Z jednej strony stworzenie CEEB to krok w stronę zlikwidowania największej przyczyny zanieczyszczeń, czyli substancji powodujących smog. Jednocześnie system ma być źródłem informacji dla właścicieli nieruchomości na temat aktualnie prowadzonych programów finansowania wymiany tradycyjnych piecy, np. na kotły na pellet. Decydując się na alternatywne źródło ogrzewania, najlepiej wybrać sprawdzonych producentów, np. firmę DRAGON.

Baza danych CEEB ma stanowić użyteczną podstawę do prowadzenia polityki niskoemisyjnej przez instytucje administracji centralnej i samorządowej. Oprócz tego osoby korzystające z systemu mogą skorzystać z licznych usług serwisowych i konserwatorskich, polegających np. na kontroli stanu przewodów kominiarskich. Jak widać, wykorzystanie szczegółowych danych o budynkach ma na celu poprawienie jakości powietrza i tym samym, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.

Kto musi złożyć deklarację do CEEB?

Złożenie formularza do CEEB jest obowiązkiem wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, a także zarządców budynków mieszkaniowych, usługowych i handlowych. Niezależnie czy korzysta się z pompy ciepła, czy z kotła na pellet, dokumenty powinny zostać przekazane do odpowiednich organów.

Aby uniknąć konsekwencji finansowych za niezłożenie deklaracji, można z łatwością wypełnić dokumenty przez rządową stronę internetową za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Innym sposobem jest przesłanie deklaracji listem poleconym lub zaniesienie jej osobiście do właściwego ze względu na ulokowanie domu urzędu miasta, lub gminy. Nie wymaga to wiele zaangażowania, a pozwala pośrednio przyczynić się do poprawy jakości powietrza.