Z komornikiem sądowym i windykatorem można spotkać się w przypadku tych samych spraw. Zajmują się oni odzyskiwaniem należności od dłużników, którzy nie spłacili ich terminowo. Warto jednak wiedzieć, że profesje komornika i windykatora są inne, co przekłada się również na ich uprawnienia w odzyskiwaniu długów. O czym trzeba pamiętać?

Kim jest windykator i czym się zajmuje?

Windykacją nazywa się proces polegający na odzyskiwaniu długów. Takimi czynnościami zajmują się windykatorzy, którzy pracują w firmach windykacyjnych, kancelariach prawnych.

Osoba jak windykator może kontaktować się z dłużnikiem i nakłaniać go do oddania długu, jednak nie ma on uprawnień posiadanych przez komornika sądowego. Wobec tego nie może on zajmować majątku należącego do dłużnika na poczet spłaty długu.

Windykator może:

  • telefonować do dłużnika
  • wysyłać do dłużnika wiadomości SMS
  • przesyłać do dłużnika listy
  • odwiedzać dłużnika w miejscu jego zamieszkania i pracy
  • kontaktować się z dłużnikiem przez internet

Jednocześnie windykator nie może naruszać miru domowego dłużnika, nie może go nachodzić, straszyć, zajmować jego mienia. Również nie może on znajdować się na prywatnej posesji dłużnika bez jego zgody. W przypadku przekroczenia uprawnień przez windykatora dłużnik może złożyć na niego skargę.

Kiedy dłużnik ma do czynienia z komornikiem sądowym?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem państwowym zajmującym się odzyskiwaniem długów. Ma on zatem odpowiednie uprawnienia umożliwiające zajmowanie przez niego majątku.

Dłużnik najczęściej styka się z komornikiem sądowym dopiero po sprawie sądowej o zadłużenie. Wtedy, gdy wierzyciel wygra sprawę, wtedy może on skierować się do komornika, który w jego imieniu będzie mógł odzyskać należność.

Gdy potrzebny jest dobry komornik sądowy Gliwice to miasto, gdzie funkcjonuje wiele kancelarii komorniczych. Ich adresy można znaleźć już teraz w internecie.

Jakie uprawnienia ma komornik sądowy?

W przeciwieństwie do windykatora komornik sądowy może zajmować majątek należący do dłużnika, z którego następnie spłacane jest zadłużenie.

Komornik może zająć różnego rodzaju majątek należący do dłużnika, między innymi mogą być to:

  • oszczędności na koncie bankowym
  • wypłata, emerytura, renta
  • ruchomości należące do dłużnika, na przykład samochód, sprzęt RTV, AGD
  • nieruchomości należące do dłużnika, na przykład dom, mieszkania, działka

Majątek, który zajmowany jest przez komornika, jest następnie sprzedawany, a z uzyskanej kwoty spłaca się zadłużenie, co pozwala wierzycielowi na odzyskanie należących do niego pieniędzy.