Na czym polega badanie RT?

badania rt

Tylko precyzyjne badania materiałowe pozwalają określić cechy produktu i opracować najskuteczniejszą metodę jego wytwarzania. Zapewniają także wysoki standard produkcji i pełne bezpieczeństwo. Jednym z częściej stosowanych w nowych technologiach jest badanie RT. Przeczytaj, w jaki sposób sprawdza się strukturę materiału i na czym polega badanie RT.

Czym są badania nieniszczące NDT?

Badania NDT (non destructive testing) są nieniszczącymi badaniami materiałowymi. Ich cechą wyróżniającą jest fakt, że w trakcie ich prowadzenia badany produkt nie ulega zniszczeniu, ani nie zmienia swojej przydatności. Badania pozwalają precyzyjnie ocenić cechy  materiałów lub struktur pod kątem ich właściwości i jakości. Szeroki zakres badań nieniszczących umożliwia analizę wielu cennych informacji, które są podstawą do opracowania najskuteczniejszej metody produkcyjnej elementu lub oceny jego stanu faktycznego. Analizami nieniszczącymi zajmują się wyspecjalizowane ośrodki badawcze. Jednym z bardziej aktywnych w Wielkopolsce jest Centrum Badawczo – Rozwojowe PALAB z Łęczycy koło Poznania.

Czym charakteryzuje się badanie radiograficzne?

Badania radiograficzne stosuje się do wykrywania nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych oraz podpowierzchniowych za pomocą promieniowania X i gamma. Nieniszczące badania RT wykorzystują zdolności przenikania promieniowania rentgenowskiego przez różne materiały. Promieniowanie RTG ma charakter elektromagnetyczny i pokrywa się z zakresem promieniowania gamma. Wykrywanie nieciągłości materiałowych polega na zmianie natężenia promieniowania docierającego do detektora po przejściu przez badany obiekt. Defekty tworzą obrazy o różnej grubości, łatwe do analizowania.

Zastosowanie badań RT

Badania radiograficzne stosuje się podczas procesu wytwarzania i eksploatacji urządzeń przemysłowych w szczególności w złączach spawanych konstrukcji i rurociągów oraz przy odkuwkach i odlewach. Metoda ta pozwala na wykrywanie różnego rodzaju błędów technologicznych i innych niedopuszczalnych niezgodności. Umożliwia wykrycie takich wad wewnętrznych, jak pęknięcia, porowatości, wtrącenia, podtopienia i inne, a także pozwala na określenie kształtu, wielkości i struktury wad. Badania RT stosuje się wielu branżach przemysłu, od energetycznego i gazowego, poprzez motoryzacyjny i stoczniowy, aż po petrochemiczny itp.