Na czym polegają testy DMT?

testy dmt

Rozpoczęcie dużych inwestycji wymaga przeprowadzania szczegółowych badań geotechnicznych. Pozwalają na ocenę parametrów gruntu, która umożliwia zastosowanie odpowiednich technologii budowlanych i procedur zabezpieczających podczas prowadzenia prac. Jedną z metod pomiarowych jest badanie dylatometryczne. Przeczytaj, na czym polegają testy DMT.

Czym jest badanie DMT (Dylatometr Marchetti’ego)?

Badaniem DMT nazywamy analizy dylatometryczne, które najczęściej wykonuje się przed rozpoczęciem inwestycji II i III kategorii geotechnicznej. Niezbędne są przy budowie takich obiektów jak ściany oporowe, obudowy wykopów o znacznych rozmiarach, mosty, wiadukty itp. Testowanie metodą DMT pozwala na gromadzenie informacji dotyczących naprężenia gruntu oraz wytrzymałości na ścinanie, a także ocenę właściwości odkształceniowych gruntu.

Jak przebiega badanie dylatometryczne?

Testy DMT gruntu przeprowadza się in situ, czyli w terenie, w miejscu przyszłej inwestycji. Wykonuje się je za pomocą dylatometru płaskiego.  Jest to precyzyjne i proste w działaniu urządzenie stosowane w projektach geotechnicznych. Działanie dylatometru polega na umieszczeniu płaskiego ostrza łopatki w gruncie poprzez wpychanie go za pomocą siłowników hydraulicznych. Umieszczona na sondzie membrana co 20 centymetrów rejestruje zmiany ciśnień w układzie pomiarowym. Wyniki są analizowane i  udostępniane w formie raportu, który zawiera wykresy i wyjściowe zestawienia tabelaryczne. Przeprowadzaniem testów DMT zajmują się wyspecjalizowane firmy. Jedną z nich jest lider rynku badań geotechnicznych gruntu firma Baars, która wykonuje również sondowania statyczne sondą stożkową oraz wiele innych badań.

Jakich informacji dostarcza badanie dylatometrem Marchetti’ego?

Większość dobrych firm stosuje do badań DMT dylatometry Marchetti’ego. Dostarczają one precyzyjnych informacji, które umożliwiają identyfikację rodzaju gruntu i ustalenie historii naprężeń w gruncie oraz takich parametrów, jak:

  • moduły odkształcenia (E0, E),
  • wytrzymałość na ścinanie bez odpływu (cu),
  • współczynnik parcia bocznego (K0),
  • naprężenie prekonsolidacji.

Dylatometr Marchetti’ego umożliwia również  ocenę współczynnika konsolidacji i współczynnika filtracji gruntów spoistych oraz określenie rodzaju gruntu na podstawie wartości współczynnika materiałowego.