Od czego zależy efektywność wentylacji?

wentylacja

Wentylacja w budynku ma za zadanie wymianę zużytego powietrza z pomieszczeń i zastępowanie go świeżym powietrzem z zewnątrz. W przypadku systemów wentylacji grawitacyjnej mamy do czynienia z negatywnym wpływem szeregu niezależnych od nas czynników na efektywność jej działania. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wentylacji mechanicznej. Co wpływa na efektywność działania wentylacji? Wyjaśniamy.

Wentylacja grawitacyjna – co decyduje o efektywności jej działania?

Wentylacja grawitacyjna to najczęściej spotykany system wentylacji w starszych budynkach wielomieszkaniowych oraz domach jednorodzinnych. W przypadku nowoczesnych budynków energooszczędnych w większości spotkamy się z wentylacją mechaniczną. Nie jest to kwestia mody, a konieczność, bo wentylacja grawitacyjna bardzo często okazuje się zawodna. Na efektywność działania wentylacji grawitacyjnej wpływają zarówno błędy popełnione na etapie jej projektowania, jak i niezależne od nas czynniki środowiskowe.

Warto wiedzieć, że nie bez znaczenia jest również projekt wentylacji oraz rodzaj i jakość zastosowanych elementów systemu. Niezbędne elementy systemów wentylacji dostępne są np. w hurtowni wentylacji Projekt Wentylacja, która zajmuje się produkcją oraz dystrybucją wysokiej klasy elementów wentylacyjnych. Największy wpływ na działanie systemu wentylacji naturalnej mają m.in.:

  • wysokość kominów wentylacyjnych – im wyższy komin, tym większa efektywność działania wentylacji,

  • szczelność przewodów wentylacyjnych,

  • różnica temperatur i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku,

  • warunki pogodowe,

  • usytuowanie i otoczenie budynku.

Wentylacja grawitacyjna nie działa w efektywny sposób z wielu różnych przyczyn, dlatego coraz więcej osób decyduje się na montaż systemu wentylacji mechanicznej lub zastosowanie alternatywnych rozwiązań np. wentylacji hybrydowej.

Wentylacja mechaniczna – co wpływa na efektywność jej działania?

W przypadku wentylacji mechanicznej mamy do czynienia ze sztucznie wymuszonym obiegiem powietrza. Problemy z działaniem wentylacji mechanicznej wynikają przede wszystkim z popełnionych na etapie jej projektowania błędów, wśród których możemy wyróżnić:

  • dobór centrali wentylacyjnej o niewłaściwych parametrach,

  • błędy w obliczeniu zapotrzebowania na świeże powietrze w pomieszczeniach,

  • dobór przewodów wentylacyjnych o niewłaściwej średnicy,

  • niewłaściwą lokalizację wylotów kanałów wentylacyjnych,

  • błędy w obliczeniu oporów przepływu powietrza.

Obniżona efektywność działania wentylacji mechanicznej może stać się przyczyną problemów, jednak rzadko zdarza się, aby działała ona w sposób, który negatywnie wpływa na mikroklimat w pomieszczeniach oraz komfort termiczny. Właściwie zaprojektowany i zamontowany system wentylacji mechanicznej cechuje się efektywną pracą, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb i specyfiki pomieszczeń.