Od czego zależy maksymalne obciążenie regału magazynowego?

magazyn

Maksymalne obciążenie regału metalowego powinno zostać sprecyzowane w dokumentacji technicznej urządzenia, która dostarczana jest przez producenta. Jeśli takiej dokumentacji z różnych przyczyn nie ma, to za obliczenie nośności regału odpowiada konstruktor. Jest to niezwykle ważne, ponieważ masa składankowa nie może przekraczać parametrów podanych przez producenta. Regały muszą mieć solidną i wytrzymałą konstrukcję oraz zabezpieczenia przed przewróceniem.

Jak wyznaczyć nośność regału?

Regały metalowe muszą spełniać restrykcyjne normy, które określają parametry stateczności oraz dopuszczalne obciążenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowe jest określenie nośności oraz wywieszenie informacji o dopuszczalnym obciążeniu regału w widocznym miejscu. Sprawa jest ułatwiona, jeśli dysponujemy kompletem dokumentacji od producenta. W każdym innym przypadku nośność trzeba obliczyć – najlepiej skorzystać z pomocy specjalistycznych firm, które zajmują się obliczeniami wytrzymałościowymi.

Na maksymalne obciążenie regału wpływa rodzaj materiałów zastosowanych do produkcji regału oraz sposób montażu i mocowania elementów konstrukcji do podłoża. Montaż regałów magazynowych powinien być przeprowadzony przez fachowca z uprawnieniami i znajomością zagadnień technicznych – wszelkie błędy wykonawcze skutkują bowiem obniżeniem nośności konstrukcji.

Montaż ma znaczenie

Regały magazynowe mogą mieć wysokość od kilku do kilkunastu metrów, a ich nośność może sięgać nawet kilkadziesiąt ton. Przy montażu niezwykle ważne jest, aby stosować się do zaleceń producenta. Liczy się także doskonała znajomość systemu, a ewentualne odstępstwa od normy powinny mieścić się w dopuszczalnych przez projektanta granicach. Przy projektowaniu i montażu regałów magazynowych powinno się korzystać z usług profesjonalnych firm, takich jak Orson z Warszawy. Co więcej, w czasie eksploatacji konstrukcje mogą ulec uszkodzeniom lub zużyciu, dlatego konieczne są regularne przeglądy techniczne regałów.

Stateczność regałów

Regały magazynowe muszą być właściwie zabezpieczone poprzez zakotwiczenie, co jest wymagane przy regałach o wysokości większej od czterokrotności ich głębokości. Konieczność kotwienia może wynikać także z gabarytów i masy składowanych przedmiotów oraz z dopuszczalnego maksymalnego obciążenia. Niebezpieczne w skutkach może być naruszenie kotwy lub oderwanie dodatkowych zabezpieczeń, na przykład odbojników — istnieje wówczas ryzyko przewrócenia się regału wraz z całą zawartością.