Podstawowe parametry dendrologiczne

wyycinka drzew

Dendrologia to szeroka dziedzina nauki. Dzięki niej możemy lepiej poznawać drzewa i ich istotę. Dodatkowo pozwala nam ona na przeprowadzanie specjalistycznych analiz i sprawdzanie stanu drzew. Na dendrologii bazuje między innymi przeprowadzanie opinii dendrologicznych. Czym tak naprawdę zajmuje się dendrologia, co może nam dać sporządzenie opinii dendrologicznej i jakie są podstawowe parametry? 

Czym zajmuje się dendrologia?

Dendrologia to nic innego jak drzewoznawstwo. Jest to jeden z działów botaniki, którego obszarem zainteresowań są drzewa i krzewy. Przede wszystkim zajmuje się ich morfologią, anatomią, geografią oraz genetyką. Bardzo często dendrologia to również dział poświęcający uwagę aklimatyzacji drzew i krzewów oraz uprawie obcych gatunków.

Jedną z popularnych praktyk jest sporządzanie opinii dendrologicznych. Dzięki niej wykrywa się wszelkie symptomy, które mogą oznaczać osłabienie wytrzymałości danego drzewa. Dodatkowo jest to często podstawa sugerująca przeprowadzenie dalszych badań. Zlecając wykonanie opinii dendrologicznej, warto korzystać z usług firm oferujących badania na bazie specjalistycznego sprzętu. Pracownia Projektowa Magdalena Loose przeprowadza opinie dendrologiczne na podstawie dużego doświadczenia oraz bazując na wiedzy i umiejętnościach. Podczas badań wykorzystuje się zaawansowane urządzenia, pozwalające uzyskać najbardziej wiarygodne pomiary.

Jakie są podstawowe parametry dendrologiczne?

Podczas przeprowadzania badań w celu uzyskania opinii dendrologicznej, korzysta się z metody VTA. Jest to inaczej Visual Tree Assessment, który pozwala na wykonanie wizualnej oceny kondycji drzewa. Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie uzyskać morfologiczne parametry drzewa. Między innymi będziemy mogli zaobserwować oraz ocenić wszystkie elementy pnia i korony. Pozwoli to nam, na określenie aparatu asymilacyjnego, pokroju korony, jej symetrii oraz defoliacji. Co więcej, za pomocą tej metody, możemy ocenić ubytki powierzchniowe oraz wgłębnie pnia i gałęzi badanego drzewa.

Oprócz tego będziemy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące oraz określić żywotność drzewa. Obserwacje wad przeprowadza się w każdej jego sekcji i dotyczy strefy korzeniowej, odziomka, pnia, nasady korony, pędów oraz liści.

Opinia dendrologiczna może przynieść nam wiele korzyści. Przede wszystkim będziemy mieć jasność co do stanu naszego drzewa. Na jej podstawie możemy zdecydować o planie poprawy stanu rośliny lub podjęcia decyzji o jej usunięciu. Metoda VTA pozwoli nam na uniknięcie szkód oraz opracowanie szczegółowej analizy wytrzymałości drzewa i jego ewentualnych wad.