Rola adwokata w postępowaniu karnym

pomoc adwokacka

Prawo Karne jest zbiorem zachowań oraz czynności, które są zakazane. Przewiduje również sposób egzekwowania sprawiedliwości wobec osób oskarżonych i pokrzywdzonych. Jest tak obszernym zbiorem praw, że samodzielnie trudno jest się odnaleźć w jego meandrach. Dlatego lepiej postawić na sprawdzonego adwokata, który stanie w obronie oskarżonego i będzie reprezentował go w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Adwokat jako obrońca osoby oskarżonej

Najczęściej adwokat kojarzony jest ze swoją rolą obrońcy w kontekście spraw karnych. Jak wyraża się adw. Olga Zubrzycka-Staniczek z Kancelarii Prawnej w Katowicach celem działania adwokata jest jak najskuteczniejsze reprezentowanie interesów Klienta. Mowa o zebraniu wszystkich niezbędnych informacji od osoby, której broni i uzyskanie najlepszej ścieżki obrony. Co istotne, oskarżony musi zachować pełną szczerość ze swoim obrońcą, by ten w świetle praworządności i pełnej zgodności z zasadami go obowiązującymi mógł doprowadzić do sprawiedliwego wyroku. Naturalnie przekazanie poufnych informacji od oskarżonego do swojego adwokata jest objęte tajemnicą i obrońca jest zobowiązany je zatrzymać tylko dla siebie. Wyjątkiem są kwestie, na których upublicznienie wyraża zgodę oskarżony.

Czym jeszcze zajmuje się adwokat w sprawach karnych?

Podczas postępowania karnego adwokat jest zobowiązany do przedstawiania faktów na korzyść Klienta. Oznacza to konieczność zebrania silnych dowodów, które mogą uniewinnić lub spowodować zmniejszenie wymierzonej kary. Adwokat zajmuje się też zgłaszaniem wniosków podczas postępowania, przesłuchiwaniem powoływanych świadków czy przedstawianiem ekspertyz biegłych. Jeśli wyrok w sprawie jest niekorzystny, obrońca może przystąpić do wnioskowania o odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji. Oczywiście prawo karne w Katowicach uwzględnia nie tylko rolę obrońcy, ale też pełnomocnika procesowego.

Tego typu rola zobowiązuje adwokata do dbania o interesy pokrzywdzonej osoby i stawania w obronie przez bycie oskarżycielem posiłkowym. Dzięki temu osoba poszkodowana może czuć się pewniej, gdy jej interesy są chronione przez wykwalifikowanego prawnika. Oczywiście należy pamiętać, że adwokat może być pełnomocnikiem procesowym nawet w przypadku śmierci osoby pokrzywdzonej.