Szkolenia ADR dla kierowców – o czym mowa w praktyce?

szkolenie adr

Kierowcy samochodów ciężarowych z pewnością natrafili w swoim życiu na szkolenia ADR dla kierowców zawodowych. Jest to jeden ze sposobów na poszerzenie ich kompetencji zawodowych i w wielu przypadkach pozwala na uzyskanie lepiej płatnej pracy. Jak w praktyce wyglądają szkolenia ADR i na co one pozwalają?

Gdzie prowadzone są szkolenia ADR?

Miejsca, w których prowadzone są szkolenia ADR w Poznaniu to najczęściej szkoły jazdy. Mowa tu jednak nie tych najpopularniejszych, które szkolą kandydatów na kierowców z prawem jazdy kategorii B. Mowa bowiem o szkołach, które specjalizują się w innych kategoriach, takich jak C i C+E, a co za tym idzie szkolą one kierowców zawodowych.

Oprócz szkoleń na prawo jazdy organizują także kursy ADR w Poznaniu. W ten sposób kierowca może zdobyć uprawnienia ADR, czyli de facto zezwolenie na przewożenie materiałów niebezpiecznych. Aby to było możliwe należy ukończyć właśnie taki kurs, w którego trakcie kierowca uczy się informacji na temat postępowania z ładunkami niebezpiecznymi.

Jak wyglądają szkolenia ADR dla kierowców i na co one pozwalają?

Sam przebieg kursu ADR jest dość prosty. Polega on na zajęciach teoretycznych, w trakcie których kierowca zainteresowany zdobyciem uprawnień ADR uczy się najważniejszych informacji dotyczących postępowania z danymi typami ładunków niebezpiecznych. Do najczęściej zdobywanych uprawnień ADR zalicza się te do przewozu materiałów łatwopalnych, takich jak na przykład benzyna, żrących, wybuchowych lub promieniotwórczych. Klas ADR jest znacznie więcej, lecz w większości miejsc kursy na wszystkie z nich po prostu nie są dostępne.

Gdy kurs mamy już za sobą pora na zaliczenie egzaminu końcowego. W jego trakcie należy wykazać, że wiemy jak postępować z materiałami niebezpiecznymi na każdym z etapów. Mowa tu wiec zarówno o przewożeniu ich, jak i załadunku oraz rozładunku. Po zdaniu egzaminu końcowego otrzymujemy uprawnienia, dzięki którym legalnie możemy przewozić na przykład materiały łatwopalne.