Upadłość konsumencka – jak ją ogłosić?

Długi mogą być powodem poważnych problemów. Czy można się od nich uwolnić? Rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej znajduje się procedura służąca do zredukowania albo całkowitego umorzenia długów osób fizycznych – konsumentów.

Dzięki upadłości konsumenckiej można zatem pozbyć się zobowiązań i zrobić to w sposób zmniejszający ryzyko dotyczące przeterminowanych zadłużeń, między innymi związane z dalszym powiększaniem się zobowiązań czy przejęciem majątku przez komornika.

Na skutek upadłości konsumenckiej opracowywany jest plan spłaty zobowiązań, a majątkiem dłużnika zarządza syndyk. W określonych przypadkach może dojść do umorzenia długów.

Procedura upadłości konsumenckiej regulowana jest przepisami Prawa upadłościowego, które dokładnie przedstawia warunki i przebieg postępowania.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Głównym warunkiem niezbędnym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie ma firmy jednoosobowej albo spółki, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej.

Drugim warunkiem jest pozostawanie w stanie niewypłacalności, co oznacza brak możliwości regulowania zobowiązań. Przyjmuje się, że stan ten powinien trwać przynajmniej przez 3 miesiące.

Konieczne jest również przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który kierowany jest do sądu.

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką można pobrać z internetu i następnie wypisać go samodzielnie.

Należy pamiętać o tym, aby dokładnie wypełnić wszystkie niezbędne pola we wniosku, między innymi wskazać w nim szacunkowo swój majątek, posiadane zadłużenia.

Należy także dołączyć odpowiednie załączniki, na przykład umowy, wezwania do zapłaty, informacje otrzymywane od wierzycieli, komornika.

Skorzystaj z pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej!

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. Paweł Dobosz – upadłość konsumencka Częstochowa – zapewnia kompleksową obsługę dla dłużników planujących ogłosić upadłość konsumencką.

Oferta kancelarii obejmuje między innymi analizę sytuacji dłużnika, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentowanie klienta podczas rozprawy sądowej.

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy w dziedzinie prawa upadłościowego Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. zapewnia pełne wsparcie dla swoich klientów w trudnej sytuacji finansowej.

Więcej informacji na temat usług Kancelarii można znaleźć na stronie doboszkancelaria.pl.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl