VATowiec — o czym musisz pamiętać?

bycie na vacie co trzeba wiedzec

Każda osoba, która dopiero otwiera swoją firmę, musi podjąć szereg decyzji dotyczących jej rozliczeń i ogólnego funkcjonowania. Należy do nich wybór czy zarejestrować się jako czynny płatnik VAT, czy też nie. W przypadku niektórych branż przedsiębiorcy mają wolny wybór. Jednak pewne sektory są zobligowane do rozliczania się w ten sposób. O czym musi pamiętać VATowiec? Podpowiadamy.

Czy warto być VAT-owcem?

Żeby znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź na pytanie: czy warto być VATowcem? należy bliżej przyjrzeć się definicji tego podatku. VAT jest to podatek od towarów i usług. Jego wartość doliczana jest do kwoty netto w momencie dokonywania transakcji, a więc w praktyce płacony jest przez nabywcę lub odbiorcę jakiegoś towaru.

Jego wysokość jest uzależniona od kwoty netto. Obecnie jednak najczęściej wykorzystywana stawka VAT to 23%. Z tego powodu przedsiębiorca, wystawiając fakturę na przykład na 100 zł, musi doliczyć do niej 23% VAT, a więc 23 zł. Wówczas ostateczny koszt towaru lub usługi dla klienta indywidualnego wynosi 123 zł. Otrzymany podatek z kolei firma przekazuje Urzędowi Skarbowemu.

Kto musi być VAT-owcem?

Obecnie zgodnie z prawem przedsiębiorca może wybrać, czy chce być płatnikiem VAT, czy być zwolniony z VAT-u. Jednak w tym drugim przypadku musi spełnić pewne warunki, aby mógł korzystać z tego rozwiązania. Zwolnienie z VAT-u przysługuje wyłącznie firmom, których przychód w ubiegłym roku podatkowym wyniósł mniej niż 200 000 zł. W momencie, kiedy zostanie on przekroczony, wówczas przedsiębiorstwo jest zobligowane do bycia płatnikiem VAT.

Również w innych sytuacjach firmy są zobowiązane do bycia płatnikami VAT-u. Dotyczą one przedsiębiorstw, w których transakcje dokonywane są w zakresie towarów takich jak monety, wyroby jubilerskie czy produktów objętych podatkiem akcyzowym. Szczegółowe zapisy dotyczące tego, kto musi być VAT-owcem, znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług.

Czy warto być VAT-owcem?

Przedsiębiorcy, nie są zobligowani do bycia płatnikami VAT-u, bardzo często zastanawiają się, czy skorzystać z takiego zwolnienia, czy też nie. Powodów dla których warto być VAT-owcem, jest wiele. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest możliwość odliczenia od zakupionych towarów i usług odprowadzonego podatku VAT, co obniża koszt zakupu na przykład urządzeń do firmy. Faktura od nievatowca dla vatowca nie pozwala odbiorcy na odliczenie podatku VAT, a więc przekłada się na wyższy koszt zakupu towaru czy usługi. Firmy, które wystawiają fakturę VAT, są więc bardziej konkurencyjne na rynku. Często ta możliwość jest czynnikiem który decyduje, że klient chce podjąć współpracę z danym przedsiębiorstwem.