W jakich zawodach wymagany jest certyfikat z języka polskiego dla obcokrajowców?

nauka jezyka polskiego

Polska coraz częściej znajduje się na celowniku osób z zagranicy. Jedne z nich chcą studiować na polskiej uczelni, inne z kolei – na skutek sytuacji rodzinnej czy zawodowej – decydują się na przyjazd do naszego kraju. W tego rodzaju sytuacjach bez wątpienia przydaje się znajomość języka polskiego. W niektórych zawodach jest ona wręcz wymogiem, bez którego niemożliwe byłoby podjęcie zatrudnienia w Polsce. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszamy do lektury.

 W jakich sytuacjach obcokrajowiec musi zdać egzamin z języka polskiego?

Języka polskiego muszą uczyć się zarówno przebywający i studiujący tutaj studenci z zagranicy, jak również osoby, które chcą podjąć pracę w zawodach wymagających znajomości języka polskiego. Jak się można domyślić, nie dotyczy to osób wykonujących prace fizyczne czy inne nieskomplikowane czynności, jak np. praca na kasie, kierowanie pojazdem itp. Osobom takim z pewnością przyda się znajomość języka polskiego, lecz nie jest ona obligatoryjna, chyba, że ich pracodawca tego wymaga. Inaczej jest z osobami, które chcą pracować na stanowiskach, na których będą posługiwać się językiem polskim.

Z tego względu wymóg udokumentowania znajomości języka polskiego został wprowadzony wobec cudzoziemców ubiegających się o pracę w polskiej służbie zdrowia. Wymóg ten jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby lekarz nie mógł porozumieć się z pacjentem Z tego względu Izby Pielęgniarskie oczekują, że kandydat taki poświadczy swoją znajomość języka przynajmniej na poziomie B1. Może to uczynić zdając egzamin certyfikatowy z języka polskiego dla obcokrajowców na odpowiednim poziomie zaawansowania. Druga grupą osób, które potrzebują takiego certyfikatu, są Ci, którzy ubiegają się o pracę w służbie cywilnej. Powinni oni legitymować się jeszcze lepszą znajomością języka od lekarzy i pielęgniarek, określaną jako poziom B2, czyli wyższy średniozaawansowany.

Gdzie można nauczyć się polskiego?

Ponieważ język polski jest powszechnie uważany za język trudny do opanowania, aby się go nauczyć warto zapisać się na kursy polskiego dla obcokrajowców. Kursy takie prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która dysponuje odpowiednim doświadczeniem i metodami, które pozwalają nauczać cudzoziemców na każdym poziomie zaawansowania. Szczególnie warto zapisać się do szkoły, która prowadzi kursy egzaminacyjne przygotowujące do uzyskania certyfikatu na określonym poziomie znajomości języka.