Wysokie standardy czystości jako wyznacznik bezpieczeństwa w hotelach

porzadek

Z usług hoteli korzystają nie tylko turyści – bardzo często goszczą one również osoby przebywające w podróży służbowej czy uczestników różnego rodzaju eventów i imprez. Intensywna rotacja gości powoduje, że hotele oraz innego rodzaju obiektu noclegowe mogą szybko stać się ogniskiem epidemicznym, czyli miejscem, w którym dochodzi do duże ilości zakażeń różnymi chorobami. Ryzyko powstania centrum epidemii można niwelować, wdrażając odpowiednie standardy czystości.

Dlaczego czystość w hotelu jest ważna?

Przez obiekty noclegowe, szczególnie te duże i cieszące się dużą renomą, każdego dnia przewijają się setki, a nawet tysiące osób – poza gośćmi wynajmującymi pokoje do liczby tej zaliczany jest również personel, uczestnicy imprez organizowanych w budynku (np. konferencji, szkoleń), goście restauracji hotelowych i wiele innych. Wystarczy, by wśród nich znalazło się zaledwie kilka osób chorych na choroby zakaźne, np. grypę czy COVID-19, by wzrosło zagrożenie dla zdrowia pozostałych. Co najgorsze – zagrożenie to utrzymuje się jeszcze przez jakiś czas po opuszczeniu obiektu przez nosicieli chorób, ponieważ przenoszące się drogą kropelkową drobnoustroje mogą pod postacią przetrwalników osadzać się na powierzchniach. Dlatego personel hotelu powinien dokładać starań, by powierzchnie te były regularnie dezynfekowane i utrzymywane w czystości przy użyciu odpowiednich produktów.

Jak utrzymać czystość w hotelu?

Podstawą skutecznego utrzymywania czystości w obiektach hotelowych jest wdrożenie prawidłowego planu czystości. Ma on postać instrukcji, w której ze wszelkimi szczegółami opisane są czynności związane ze sprzątanie, jakie trzeba wykonać w każdym z pomieszczeń w obrębie budynku. Plan uwzględnia poza tym takie informacje jak:

  • częstotliwość z jaką należy sprzątać konkretne pomieszczenia, a także poszczególne ich elementy wyposażenia,
  • produkty do sprzątania, jakich należy używać do danej czynności wraz z instrukcją ich zastosowania,
  • kolejność wykonywania poszczególnych czynności

Plan pozwala znacznie przyspieszyć proces sprzątania i zminimalizować jego koszt. Ponadto jest niezwykle przydatny przy wdrażaniu nowych pracowników w obowiązki.

Odpowiednia higiena dłoni

Dezynfekcja i czyszczenie powierzchni takich jak klamki czy blaty stołów nie przyniesie długofalowych rezultatów, jeśli szkodliwe drobnoustroje będą się na nich ustawicznie osadzać. Dlatego ważnym elementem strategii czystości jest umożliwienie wszystkim osobom obecnym w obiekcie zadbania o prawidłową higienę dłoni. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu pomieszczeń w odpowiednie rozwiązania, przede wszystkim dozowników na płyn dezynfekujący i mydło, które można znaleźć w ofercie firmy Linea Trade. Najlepszym rozwiązaniem są urządzenia obsługiwane bezdotykowo, gdyż pozwalają one ograniczyć przenoszenie się drobnoustrojów między osobami, które z nich korzystają.