Czym jest kolumna jonitowa?

oczyszczalnia wody

Kolumna jonitowa to urządzenie stosowane w procesach wymiany jonowej, które jest jednym z kluczowych mechanizmów stosowanych w technologii oczyszczania wody. Wykorzystanie tego urządzenia jest często konieczne w celu usunięcia z wody różnego rodzaju niepożądanych substancji, takich jak jony metali ciężkich, radionuklidy, a także twarde jony wapnia i magnezu. Dzięki swojej skuteczności, kolumny jonitowe stały się nieodzownym elementem wielu systemów oczyszczania i uzdatniania wody.

Co kryje się pod pojęciem kolumna jonitowa?

Kolumna jonitowa to urządzenie, które wykorzystuje proces wymiany jonowej do oczyszczania płynów, takich jak woda. Jest to cylindryczny zbiornik, wypełniony specjalnym materiałem zwanym żywicą jonowymienną, który ma zdolność do wiązania określonych jonów.

Żywice te mogą być zarówno kationowe, jak i anionowe. Kationowe żywice jonowymienne są zdolne do wymiany kationów, czyli jonów o dodatnim ładunku, natomiast anionowe żywice jonowymienne wymieniają aniony, czyli jony o ładunku ujemnym. Wybór żywicy zależy od rodzaju substancji, które mają zostać usunięte z płynu. Dobrze użyta kolumna jonitowa pozwala na osiągnięcie znakomitych efektów.

W jaki sposób działa kolumna jonitowa?

Mechanizm działania kolumny jonitowej opiera się na procesie wymiany jonowej. Płyn, który ma zostać oczyszczony, jest przepuszczany przez kolumnę, gdzie spotyka się z żywicą jonowymienną.

Na powierzchni tej żywicy znajdują się jony, które mogą być wymienione na inne jony obecne w przepływającym płynie. Na przykład, w przypadku żywic kationowych, jony wapnia i magnezu mogą być wymienione na jony sodu, co prowadzi do usunięcia twardości wody.

Podobnie, żywice anionowe mogą wiązać aniony, takie jak chlorek, azotan czy siarczan, co pozwala na usunięcie tych substancji z wody. W wyniku tego procesu, woda opuszczająca kolumnę jest oczyszczona z niepożądanych jonów. Wymiana jonów na powierzchni żywicy jest procesem odwracalnym i po pewnym czasie żywica może być regenerowana i ponownie użyta w procesie oczyszczania. Kolumny mogą również przeprowadzać taki proces jak pasywacja spoin.