Czym zajmuje się laboratorium analityczne?

laboratorium

Czym zajmuje się laboratorium analityczne? W wielu dziedzinach nauki i przemysłu często zachodzi potrzeba badania różnorodnych próbek – od substancji chemicznych, po materiały budowlane czy organiczne. Laboratoria analityczne to miejsca, w których przeprowadza się takie badania za pomocą specjalistycznych technik i urządzeń. W Polsce istnieje wiele takich laboratoriów, które zajmują się analizami w różnych dziedzinach.

Analiza próbek stałych o nieznanym składzie

W laboratoriach analitycznych często przychodzi nam badać próbki stałych o nieznanym składzie. Może to być na przykład pył powstały w wyniku spalania, osad z instalacji przemysłowych czy próbki gleby z terenów zanieczyszczonych. Pracownicy laboratorium wykorzystują różne metody badawcze, takie jak spektroskopia absorpcyjna, rentgenowska fluorescencja czy analiza termograwimetryczna, aby dokładnie zbadać próbkę i określić jej skład chemiczny oraz właściwości fizyczne.

Analiza cieczy o nieznanym składzie

Nie tylko próbki stałe mogą być przedmiotem badań w laboratorium analitycznym – równie często analizowane są także ciecze o nieznanym składzie. Takie próbki mogą pochodzić z procesów przemysłowych, zanieczyszczonych cieków wodnych czy produktów spożywczych. Laboratoria stosują wówczas różne metody badawcze, takie jak chromatografia gazowa, spektroskopia mas czy analiza potencjometryczna, aby dokładnie zbadać próbkę, określić jej skład chemiczny oraz ewentualne zanieczyszczenia.

Analiza lakierów i porównanie próbek

W laboratoriach analitycznych często przeprowadza się również analizy lakierów, na przykład w celu porównania próbek pozyskanych po kolizji lub wypadku drogowym. Badający mogą wówczas wykorzystać takie techniki jak mikroskopia optyczna, spektroskopia w podczerwieni czy analiza rentgenowska, aby dokładnie zbadać próbki lakieru i porównać je pod kątem składu chemicznego oraz struktury. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy dany samochód uczestniczył w zdarzeniu drogowym czy identyfikacja producenta lakieru.

Wykrycie wody i węglowodorów w próbkach

Innym ważnym zagadnieniem dla laboratoriów analitycznych jest wykrywanie obecności wody oraz węglowodorów w badanych próbkach. Może to być szczególnie istotne dla przemysłu naftowego, chemicznego czy spożywczego. Pracownicy laboratorium stosują wówczas techniki takie jak Karl Fischer titration, spektroskopia w podczerwieni, chromatografia gazowa czy analiza termiczna, aby dokładnie zbadać próbkę i określić zawartość wody oraz węglowodorów.