Dysze mgłowe – jakie są zalety ich stosowania?

Mgła wodna to rozpylony strumień wody, w których aż 99% kropel ma średnicę mniejszą niż niż 1000 μm. Dysze mgłowe mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W zależności od rodzaju mogą być przydatne do mycia, czyszczenia, ale również gaszenia pożarów czy nawilżania powietrza w halach produkcyjnych. Gdzie jeszcze znajdują zastosowanie?

Dysze mgłowe – co to jest?

Dysze mgłowe pozwalają na nawilżenie powietrza w pomieszczeniu o dużej kubaturze. Dysze mgłowe to dysze hydrauliczne, których zadaniem jest wytwarzanie mgły wodnej, za której sprawą dochodzi do nawilżenia powietrza. System dysz wodnych jest automatycznie dobierany do każdego pomieszczenia. W wielkich halach produkcyjnych powietrze zazwyczaj jest bardzo suche. Ma to negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Szybszej awarii mogą ulegać maszyny produkcyjne. Dlatego wdrożenie systemu dysz mgłowych, których zadaniem będzie nawilżanie powietrza jest bardzo ważne dla zapewnienia komfortu pracy pracownikom i obniżeniu strat produkcyjnych.

Dlaczego warto stosować dysze wodne w nawilżaniu powietrza?

Jednym z zastosowań dysz mgłowych jest nawilżanie powietrza. To jedno z ważniejszych zadań. Poziom wilgotności powietrza poniżej 30% przyczynia się do wzrostu ładunków elektrostatycznych. W efekcie może dojść do uszkodzenia sprzętu elektronicznego. Wzrasta także ryzyko pożaru w wyniku wybuchu substancji lotnych. Obniżenie wilgotności powietrza ma niekorzystny wpływ na zapylenie, co w konsekwencji przekłada się na zdrowie pracowników. Dlatego też nawilżanie powietrza ma duże znaczenie i wpływa na redukcję zapylenia. W przypadku hal magazynowych zbyt niskie nawilżenie powietrza może prowadzić do powstawania problemów zdrowotnych pracowników. Ma też niekorzystny wpływ na magazynowe produkty. W przypadku przemysłu spożywczego może prowadzić do spadku jakości produktów, a także do pękania opakowań.

Dysze mgłowe mają wiele zastosowań. Nawilżanie powietrza jest jednym z nich. Swoje zastosowanie znajdą wszędzie tam, gdzie małe cząsteczki wodne są niezbędne do podniesienia bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania ludzi i maszyn.