Hydroizolacja obiektu budowlanego – dlaczego trzeba ją wykonać?

Wilgoć lub woda stojąca w bezpośredniej bliskości budynku może mieć fatalny wpływ na jego stan. Uszkodzenia nie pojawiają się szybko, więc początkowo jedynym sygnałem, że coś jest nie tak, może być nadmierna wilgotność we wszystkich lub niektórych pomieszczeniach. Później obserwuje się odkształcenia, pękanie murów, pleśń i grzyb.

Kiedy konieczna jest hydroizolacja budynku?

Żeby uniknąć opisanych niepożądanych zjawisk, najlepiej jest zadbać jak najwcześniej o zabezpieczenie budynku przed wpływem wody i wilgoci z otoczenia. Profesjonalnie wykonana hydroizolacja obiektu budowlanego pozwala zagwarantować właściwe warunki w takim obiekcie. Niekiedy przed tym należy zrealizować osuszanie.

Materiały izolacyjne są bardzo zróżnicowane. W wielu przypadkach wciąż używa się rozwiązań popularnych wiele lat temu, np. lepików czy smoły. Są one ogólnie dość skuteczne, ale niekiedy nie wystarczają lub mają negatywne efekty uboczne. Nowoczesna hydroizolacja jest tworzona z laminatów, blachy nierdzewnej, mieszanek bitumicznych itd.

Hydroizolacja dopasowana do potrzeb

Ważny jest wybór rodzaju hydroizolacji, który uzależniony jest od istniejącego czynnika zagrażającego. Dla przykładu, ciężka hydroizolacja montowana jest w obiektach mających bezpośredni kontakt z wodą płynącą pod ciśnieniem. Jest najbardziej wymagająca. W tym, jak i w innych przypadkach firma Betontech Hydroizolacje i Naprawy Betonu dopasuje odpowiednie rozwiązanie.

W większości budynków korzysta się z izolacji lekkiej i średniej. Chodzi o zabezpieczenie obiektu przed wilgocią obecną w otoczeniu, która może powodować stopniowe niszczenie się elementów konstrukcyjnych i wyposażenia wnętrz. Hydroizolacja chroni też przed wodą opadową, która mogłaby dosotawać się do wnętrz budynku.

Jaka hydroizolacja jest najlepsza?

Obecne metody izolacji przed wilgocią i wodą są bardzo skuteczne. Duże znaczenie ma dobranie materiałów do typu budynku i powagi zagrożenia. Wpływ ma nie tylko sama woda, ale też inne czynniki zewnętrzne – temperatura, dostęp powietrza. Na podstawie analizy tych czynników dobierana jest hydroizolacja.

Podsumowując, w większości przypadków budynki narażone są na niekorzystnie działającą wilgoć czy wodę (opadową, podziemną). Warto zabezpieczyć je jak najszybciej, by nie doszło do uszkodzeń.