Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu?

szanase na uzyskanie kredytu

Uzyskanie kredytu hipotecznego to ogromne wyzwanie dla młodego Polaka w czasach galopującej inflacji. Oczekiwania instytucji finansowych w związku z przydzieleniem pożyczki stają się coraz większe, co utrudnia możliwość wykupienia wymarzonej nieruchomości. Jak więc zwiększyć szanse na przyznanie kredytu?

Jakie są wymagania do udzielenia kredytu hipotecznego?

Obecnie instytucje finansowe niezbyt chętnie przyznają kredyty na nieruchomości. Bardzo często odmowa tłumaczona jest brakiem zdolności kredytowej. Co zrobić, żeby odpowiedź w sprawie takiej pożyczki spotkała się z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt hipoteczny?

Przede wszystkim należy posiadać wkład własny, który dotyczy 10-20% całej kwoty. Jest to jednak zależne od banku, w którym kredyt będzie zaciągnięty. Oprócz tego istotną kwestią jest pozytywna historia kredytowa. Pomaga ona w uzyskaniu większej wiarygodności spłaty dla banków, wobec tego szansa na zaciągnięcie kredytu w oczach instytucji finansowych wzrasta. Nie bez znaczenia są również roczne zarobki osoby ubiegającej się o hipotekę.

Niestety, nie ma uniwersalnej odpowiedzi dotyczącej tego, ile powinien liczyć minimalny przychód, aby bank zdecydował się na udzielenie pożyczki. Jednak w przypadku posiadania drugiego progu podatkowego, gdzie dochody wynoszą powyżej 120 000 zł rocznie, kredytobiorca nie powinien mieć problemu z zaciągnięciem pożyczki w banku. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na pozytywne rozpatrzenie wniosku to wiek kredytobiorcy – nie powinien on przekraczać 35. roku życia.

Ponadto instytucje finansowe skrupulatnie sprawdzają wysokość miesięcznych wydatków przyszłego dłużnika, formę zatrudnienia, ilość osób w gospodarstwie domowym oraz inne obciążenia finansowe jak np. zobowiązania kredytowe, wszelkiego rodzaju informacje o nieruchomości, jaka zostanie wykupiona przez klienta banku i będzie stanowiła ewentualne zabezpieczenie przed niewypłacalnością kredytobiorcy.

Co obniża zdolność kredytową?

Rzeczą, która ma największy wpływ na obniżenie zdolności kredytowej, jest zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. W oczach banku takie osoby nie są wiarygodnymi kandydatami do zaciągnięcia pożyczki. Kredyt to długoterminowe zobowiązanie, dlatego ważne jest zabezpieczenie finansowe. W związku z tym bank nie udziela pożyczki osobie, która nie może się podjąć takiego zobligowania. Wiek kredytobiorcy również jest brany pod uwagę. Zazwyczaj bank wyznaje zasadę, że dłużnik może spłacić ostatnią ratę w maksymalnym wieku do 75 lat.

Jeżeli koszty utrzymania w gospodarstwie domowym będą wysokie, instytucja finansowa może odrzucić wniosek o kredyt. Dodatkowo przedsiębiorcy posiadający swoje działalności nie mają łatwo w związku z podjęciem tego typu zobowiązania. W momencie, gdy bank stwierdzi jakiekolwiek zadłużenia, które dotyczą prowadzonej firmy, może zadecydować o negatywnej odpowiedzi w sprawie pożyczki.

Na zdolność kredytową ma też wpływ niski scoring kredytowy. Scoring jest oceną analityka bankowego, który określa ryzyko i zdolność podjęcia pożyczki przez osobę ubiegającą się o nią. Specjalista zatrudniony w banku bierze pod uwagę m.in. wykształcenie, historię kredytową, stan cywilny, przychody oraz zobligowania finansowe osoby, która złożyła wniosek. Na tej podstawie może stwierdzić czy kredytobiorca jest wypłacalny i czy może zaciągnąć kredyt.

Jak budować zdolność kredytową?

Zdolność kredytową najlepiej budować poprzez zwiększenie swoich zarobków. Jeżeli pracodawca nie zgadza się na podwyżkę, często lepszym sposobem okazuje się zmiana pracy. Wykupowanie produktów na raty również buduje zdolność kredytową. Jednak należy przyłożyć się do terminowej spłaty pożyczki, ponieważ bank będzie miał dostęp do długów w tym zakresie.

Gdy potencjalny kredytobiorca wnioskuje o przyznanie pożyczki hipotecznej, posiadanie karty kredytowej może być kolejną przeszkodą przy uwzględnieniu wniosku. Dzieje się tak, ponieważ w rejestrze biura informacji kredytowej karta płatnicza uznawana jest za otwarty rachunek, z którego można skorzystać w każdej chwili. Posiadacz tego typu przedmiotu, nawet bez zadłużeń na karcie, momentalnie obniża swój dochód na rękę (netto), a tym samym zdolność kredytową. Dodatkowym czynnikiem, który może okazać się pomocny w trakcie zaciągania zobowiązania, jest np. wysoki wkład własny.