Charakterystyka gaśnic śniegowych

straz pozarna

Na rynku zakupić można kilka rodzajów gaśnic, które dzieli się przede wszystkim ze względu na środek gaśniczy znajdujący się wewnątrz oraz to, do gaszenia jakich pożarów jest przeznaczony. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się gaśnicy śniegowej. Za co jest doceniana? Jak działa gaśnica śniegowa? Jakie grupy pożarów można gasić gaśnicą śniegową?

Jaki środek gaśniczy zawiera gaśnica śniegowa?

Poprawna nazwa gaśnic śniegowych to gaśnice CO2. Nawiązanie do śniegu wzięło się z wyglądu środka gaśniczego po uwolnieniu z gaśnicy, który przyjmuję formę suchego lodu. Skroplony dwutlenek węgla znajdujący się w wysokociśnieniowej butli rozpręża się adiabatycznie po uruchomieniu, co oznacza, że podczas rozprężania i wydostawania się z butli jego temperatura maleje, natomiast sam układ ani nie pobiera ciepła, ani go nie oddaje. Efekt chodzenia spowodowany jest niewielkim ciepłem parowania dwutlenku węgla. To sprawia, że środek gaśniczy obniża swoją temperaturę do -78°C i staje się zestalonym dwutlenkiem węgla, wyglądającym jak lód. Czas działania gaśnicy śniegowej często nie przekracza 10 sekund.

Jakie pożary można gasić gaśnicą śniegową?

Podział pożarów reguluje Europejska Norma, mająca status Polskiej Normy PN-EN 2:1998 ze zmianą PN-EN 2:1996/A1:2006. Norma wyróżnia pięć grup pożarów, do których należą:

  • grupa pożarów A – pożary materiałów stałych, w wyniku spalania których powstają żarzące się węgle drewna, papieru, tkanin;
  • grupa pożarów B – pożary cieczy i materiałów stałych topiących się, w tym tworzyw sztucznych, olejów, paliw;
  • grupa pożarów C – pożary gazów, w tym wodoru, metanu, acetylenu;
  • grupa pożarów D – pożary metali, w tym potasu, gliny, tytanu;
  • grupa pożarów F – pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.

Gaśnica śniegowa przeznaczona jest do gaszenia pożarów grupy B i C. Ich główną zaletą jest fakt, że nie zanieczyszczają gaszonych przedmiotów i nie wchodzą w reakcję z materiałami będącymi przyczyną pożarów.

Gdzie stosowane są gaśnice śniegowe?

Z gaśnic śniegowych korzysta nie tylko straż pożarna, ale również zakłady produkcyjne, magazyny i obiekty, składujące substancje wskazane w grupie pożarów B i C, na które prawo nakłada obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności i zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku i terenów wokół. Jak dodaje sklep ze sprzętem strażackim Sprzęt-Poż, w gaśnice śniegowe wyposaża się również laboratoria chemiczne, stacje paliw i lakiernie samochodowe. Gaśnice tego typu wymagają specjalnych warunków przechowywania. Temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 31°C.