Jak odbywa się kalkulacja kosztów naprawy auta?

naparawa samochodu

Sytuacja, w której wskutek nieszczęśliwego wypadku musisz oddać samochód do naprawy, zawsze jest bardzo niekomfortowa. Bardzo często okazuje się, że pieniądze wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie są w stanie pokryć wartości rachunku wystawionego przez warsztat, któremu zleciłeś naprawę. A przecież jeszcze jest kwestia utraty wartości samochodu, wynikająca z udziału w wypadku. Sprawdź, jak odbywa się kalkulacja kosztów i co zrobić, aby uzyskać satysfakcjonującą wypłatę ubezpieczenia.

Czym się różni metoda serwisowa od kosztorysowej

Likwidacja szkody, czyli wypłacenie kwoty, z której ma zostać pokryty koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, może być przeprowadzona dwiema metodami. Jedna z nich polega na oddaniu samochodu do autoryzowanego serwisu, z którym ubezpieczyciel rozlicza się w sposób bezgotówkowy. Oznacza to, że nie uczestniczysz w żadnych rozmowach na temat zakresu przeprowadzanych prac, a kalkulacja kosztów naprawy w Szczecinie sprowadza się do wzajemnego rozliczenia się serwisu z towarzystwem ubezpieczeniowym. 

Druga metoda polega na wycenie kosztów wykonania niezbędnych prac na podstawie kosztorysu. Pieniądze, które przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy, przelewane są na Twoje konto i samodzielnie dokonujesz wyboru warsztatu i sposobu przeprowadzenia naprawy. 

Jaką wartość ma samochód po wypadku

Czasem zdarza się sytuacja, że właściciel samochodu, który brał udział w wypadku, nie decyduje się na jego naprawę, a pieniądze uzyskane z polisy przeznacza na zakup nowego auta. W takiej sytuacji, podobnie jak w każdym mieście, przydaje się również wycena pojazdów w Szczecinie. Na jej podstawie zarówno sprzedający, jak i kupujący mogą od specjalisty uzyskać dokładną ocenę rzeczywistej wartości samochodu w aktualnym stanie. 

Dzięki takiej wycenie zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą zweryfikować, czy kwota sprzedaży jest właściwa. Szczególnie istotna jest ta kwestia dla kupującego, gdyż dzięki temu jest on w stanie ustalić, czy inwestycja w uszkodzony samochód ma dla niego sens ekonomiczny.