Jak wygląda montaż żurawi?

suwnice

Montaż żurawi, niezależnie od ich rodzaju, jest procesem skomplikowanym i wymagającym dużego doświadczenia oraz wiedzy technicznej. Wykonuje się go zwykle na dużych placach budowy lub w miejscach, gdzie konieczne jest podnoszenie ciężkich ładunków na wysokość. W artykule przedstawimy proces montażu żurawi, omawiając różne etapy i podstawowe zasady pracy z tymi maszynami.

Przygotowanie miejsca do montażu żurawia

Pierwszym krokiem montażu żurawia jest odpowiednie przygotowanie terenu. Należy sprawdzić, czy grunt jest stabilny i wystarczająco nośny, aby uniknąć ewentualnych wypadków czy uszkodzenia konstrukcji. W przypadku gruntu o niewystarczającej nośności, konieczne jest zastosowanie specjalnych płyt rozkładających nacisk lub ewentualne umocnienie podłoża. Następnie trzeba wyznaczyć miejsce, w którym będzie stała baza żurawia, oraz ustalić lokalizację poszczególnych elementów.

Montaż podwozia i bazy żurawia

Po przygotowaniu terenu rozpoczyna się montaż podwozia żurawia. Najpierw ustawia się podwozie na specjalnych podporach, tak aby było stabilne. Następnie montuje się bazę żurawia, czyli centralną część, do której będą przymocowane wszystkie pozostałe elementy.

Ponieważ baza żurawia musi być wyjątkowo trwała i mocna, wykonana jest z wysokiej jakości materiałów. Podczas montażu łączy się ją z podwoziem za pomocą specjalnych śrub oraz uszczelnia.

Montaż wieży i osi obrotu

Kolejnym etapem instalacji żurawi jest ustawienie wieży, która często składa się z kilku segmentów. Montaż wieży odbywa się na ziemi, po czym przy pomocy dźwigów podnosi się ją do pionu i mocuje do bazy żurawia za pomocą sworzni i śrub. W zależności od wysokości żurawia może być ona wyposażona w system wind i hamulców.

Po zamontowaniu wieży na bazie przystępuje się do zamocowania osi obrotu. Oś obrotu umożliwia swobodne obracanie żurawiem wokół własnej osi. Jest to niezbędne do prawidłowej pracy maszyny, gdyż pozwala na łatwe manewrowanie elementami konstrukcyjnymi oraz ładunkami na placu budowy.

Montaż ramienia żurawia

Gdy wieża i oś obrotu są już zamocowane, przystępuje się do montażu ramienia żurawia. Ramie może mieć różne długości, w zależności od rodzaju żurawia oraz potrzeb inwestora. Składa się ono z kilku segmentów, które najpierw łączy się ze sobą na ziemi, a następnie podnosi na wysokość za pomocą dźwigów i mocuje do osi obrotu.