Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

lekarz medycyny pracy

Przed rozpoczęciem nowej pracy na danym stanowisku każdy pracownik powinien dopełnić pewnych zobowiązań. Jednym z nich jest udanie się do lekarza medycyny pracy. Jakiego rodzaju badania są wykonywane przez takiego specjalistę? Dlaczego są one tak ważne i w jakich sytuacjach należy się im poddać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule

Czym jest medycyna pracy?

Medycyna pracy to specjalizacja lekarska, skoncentrowana na badaniu wpływu środowiska pracy na zdrowie człowieka, a także na diagnostyce oraz leczeniu chorób zawodowych. Wbrew nazwie medycyna pracy nie ogranicza się jedynie do pacjentów wykonujących swoich obowiązki służbowe – dotyczy ona również między innymi uczniów wybranych szkół (np. technicznych, gdzie istnieje wyższe zagrożenie dla zdrowia), kandydatów na kierowców oraz osób starających się o zdobycie pozwolenia na broń. Badania medycyny pracy posiada w swojej ofercie między innymi przychodnia Medan w Jarocinie.

Jakie badanie przeprowadza lekarz medycyny pracy?

Zakres badań przeprowadzanych przez lekarza medycyny jest uzależniony od potrzeb pacjenta. Innymi słowy – osoby rozpoczynające prace w nowej firmie, gdzie będą wykonywać obowiązki biurowe przejdą nieco inne badania, niż pracownicy zatrudnieni w zakładzie, gdzie będą potencjalnie narażeni na kontakt z różnego rodzaju substancjami chemicznymi. W ramach badań medycyny pracy mogą być wykonywane między innymi:

  • badanie wzroku,
  • pomiar ciśnienia,
  • spirometria – badanie objętości płuc,
  • test koordynacji ruchowej,
  • RTG klatki piersiowej,
  • badania laboratoryjne – np. morfologia krwi,

Zakres badań do przeprowadzenia określony jest w skierowaniu, które wystawia pracodawca lub szkoła. Dodatkowo lekarz medycyny pracy przeprowadza szczegółowy wywiad na temat stanu zdrowia pacjenta, np. alergii, chorób przewlekłych, przyjmowanych leków etc. Po przeprowadzeniu wszystkich badań lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie w którym stwierdza czy dana osoba jest zdolna do podjęcia pracy lub nauki, a także ewentualne zalecenia, np. zakup okularów.

Jak często wykonywane są badania medycyny pracy?

Badania medycyny pracy standardowo przeprowadzane są przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Oznacza to, że pracownik który kontynuuje pracę dla danego pracodawcy, ale zmienia stanowisko, również musi przejść badanie. Dodatkowe badania okresowe wykonywane są co 2-4 lata, w zależności od stopnia szkodliwości warunków na danym stanowisku. Jeśli pacjent w wyniku choroby nie pracował przed dłużej 30 dni, wykonywane są badania kontrolne w celu stwierdzenia, czy jest w stanie kontynuować pracę.