Polska jako pieczarkowa potęga. Z czego wynika popularność rodzimych pieczarek?

uprawa pieczarek

Zastanawiasz się, z jakiego produktu słynie Polska? Wyrób, który bez wątpienia można uznać za rodzimy, są pieczarki. Zbiory tego gatunku grzyba w 2020 roku to około 340 tysięcy ton! Aż 70% z tego eksportowane jest do krajów z całego świata. Z czego wynika tak duże zainteresowanie polskimi pieczarkami? Kto jest największym importerem tego typu wyrobów? Zapraszam do lektury.

Dlaczego Polacy produkują tyle pieczarek?

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku produkcja pieczarek w naszym kraju stale rośnie. W porównaniu z 2004 rokiem, kiedy zbiory pieczarek szacowane były na 180 tysięcy ton rocznie, wzrost do ponad 340 tysięcy ton jest naprawdę imponujący.

Taka produkcja stawia Polskę na pierwszym miejscu wśród producentów pieczarek w Europie, czyniąc ją zdecydowanym liderem. Polska ma 50% udział w europejskiej produkcji pieczarek. Na drugim miejscu plasuje się Holandia, której udział wynosi zaledwie 21%.

Jeśli chodzi o importerów polskich grzybów, największe przychody zapewniają nam Niemcy, u których ląduje średnio co czwarta polska pieczarka. Drugi kraj, gdzie wysyłamy największą ilość pieczarek, jest Wielka Brytania.

Dużą rolę w upowszechnieniu pieczarkarni w Polsce odegrała sama Unia Europejska. Dotacje unijne nierzadko pokrywały nawet do 75% kosztów inwestycji. Środki te przeznaczane były na unowocześnianie polskich pieczarkarni, co wpłynęło na ich efektywność.

Zastanawiasz się nad założeniem swojej własnej hodowli pieczarek? Lomania to firma zajmująca się nie tylko przetwórstwem oraz dystrybucją pieczarek, ale również wytwarzaniem ekologicznego podłoża dla pieczarkarni.

Polskie pieczarki na świecie – jak to wygląda?

Według danych COMTRADE Polska jest liderem wśród światowego eksportu pieczarek na świecie. Nasz eksport stanowi ponad 32% światowego eksportu. Rodzime grzyby trafiają głównie do państw europejskich, mimo wszystko nasze produkty rozpoznawalne są na całym świecie.

Ten fakt wynika głównie ze sposobu działania polskich pieczarkarni. Na świecie stale dąży się do automatyzacji, przez co zbiory pieczarek najczęściej odbywają się mechanicznie. Nieco inaczej wygląda to w Polsce. Tutaj preferowaną formą są zbiory ręczne. Pozwala to na zachowanie wysokiej jakości oraz świeżości tych grzybów. To właśnie dlatego są one tak popularne wśród państw z całego świata.

Kolejnym argumentem przemawiającym za polskimi pieczarkami są konkurencyjne ceny. Polska w porównaniu do państw zachodnich nadal ma stosunkowo niższe wynagrodzenia. Dlatego producenci są w stanie pozwolić sobie na obniżenie cen wyrabianego towaru.