Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – jak wygląda w praktyce?

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa jest kluczowe dla ograniczenia problemów w razie wystąpienia pożaru czy innej sytuacji zagrażającej życiu. Każdy budynek gromadzący większą liczbę ludzi musi być wyposażony w stosowne środki bezpieczeństwa. Należą do nich: drzwi przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, gaśnice odpowiednie do danego typu zagrożenia. Jak w praktyce wygląda wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa – o czym należy pamiętać?

Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa leży w kompetencjach osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) mogą to być pracownicy mający następujące umiejętności potwierdzone ukończonymi kursami. Jedną z takich osób jest ta z tytułem zawodowym technika pożarnictwa. Poza tym wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa może leżeć w gestii pracownika z wykształceniem wyższym i ukończonym szkoleniem specjalistów ochrony przeciwpożarowej czy z wykształceniem wyższym na kierunku inżyniera bezpieczeństwa pożarowego. Dopuszczalne jest także wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

Przeglądy gaśnic – kiedy i na jakich zasadach powinny się odbywać?

Przeglądy gaśnic w Bydgoszczy jest nie tylko istotnym elementem bezpieczeństwa, ale także obowiązkiem ustawowym. Każdy kierowca musi posiadać w swoim samochodzie gaśnicę o wadze 1 kg. Wynika to z obowiązującego kodeksu drogowego. Jednym ze wskaźników jej przydatności jest gwarancja producenta. Nie oznacza to jednak, że kierowca jest zwolniony z regularnych przeglądów gaśnicy i wymiany jej, gdy dojdzie do końca okresu legalizacji. Każda z gaśnic samochodowych ma specjalną kontrolkę, która przypomina kierowcy o kolejnym terminie przeprowadzenia inspekcji. Sam przegląd określa prawidłowość działania jej mechanizmów. Kontroli podlega także sam środek gaśniczy, znajdujący się wewnątrz. Ważne jest sprawdzenie, czy nie doszło do jakiegoś rodzaju rozszczelnień i uszkodzeń. Korozja pojemnika czy zarysowania mogą wzbudzać niepokój i podejrzenia.