Wyposażenie przetwórni ryb – jaki sprzęt jest niezbędny?

przetwornia ryb

Na rynku jest dostępnych wiele urządzeń, które mogą stanowić wyposażenie przetwórni ryb. Każde z nich może okazać się użyteczne, jednak przed zakupem należy postawić sobie pytanie o własne potrzeby. Jakie urządzenia warto posiadać w swojej przetwórni ryb? Oto kilka propozycji sprzętów, które mogą okazać się użyteczne. 

Jaki sprzęt powinna posiadać przetwórnia ryb?

Na wyposażenie przetwórni ryb składać powinna się m.in. płuczka ryb z transporterem typu Z. Znajduje ona swoje zastosowanie w liniach technologicznych. Maszyna ta składa się ze zbiornika oraz przenośnika typu „Z” z taśmą modularną ze zabierakami. Zbiornik wyposażony jest w przelew, zawór, który odpowiedzialny jest za dopuszczanie wody oraz wyczystkę. Zadaniem płuczki jest podanie czystych tuszek na dalsze etapy obróbki.

Sprawne funkcjonowanie przetwórni ryb wymaga posiadania różnego typu urządzeń. Pełnią one różne funkcje, jednak działanie każdego z nich przyczynia się do zautomatyzowania procesu i oszczędności zasobów ludzkich. Jednym z elementów wyposażenia powinna być patroszarka. Urządzenie to pozwala na patroszenie ryb z możliwością odzysku ikry. Pozwala ono na skuteczne odessanie wnętrzności do zbiornika.

W jakie maszyny powinna być zaopatrzona przetwórnia ryb?

Maszyny do przetwórstwa ryb obejmują także różnego rodzaju defrostery. Są to tunele rozmrażalnicze służące do rozmrażania dostarczonej jako surowiec ryby. Proces rozmrażania odbywa się poprzez natryskiwanie zamrożonego bloczku wodą o temperaturze od 7 do 11 stopni Celsjusza. Urządzenie to jest w pełni przystosowane do pracy przy obróbce ryb.

Proces rozmrażania kontrolowany jest za pomocą panelu sterowania. Pracownik ma pełną kontrolę nad prędkością przechodzenia bloku przez urządzenie, a także nad zakresem temperatur. Temperatura wody może być zmieniana w zależności od potrzeb. Woda podgrzewana jest w nagrzewnicach za pomocą pary nasyconej oraz krąży w obiegu zamkniętym poprzez filtry siatkowe.