Ile trwa leczenie uzależnienia od narkotyków?

Roztwory

Narkomania jest chorobą, która prowadzi do wyniszczenia organizmu. Wpływa negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, a tym samym oddziałuje na zdrowie fizyczne i psychiczne czy kontakty społeczne. Narkomania to choroba, w którą człowiek sam się wpędza, jej leczenie trwa długo, a jego powodzenie zależy od postawy samego chorego.

Jak zacząć leczenie narkomanii?

Pierwszym krokiem do podjęcia leczenia narkomanii jest uświadomienie sobie, że jest się chorym. Osoba uzależniona musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest chora i potrzebuje profesjonalnej pomocy. Leczenie uzależnienia od narkotyków w Inowrocławiu jest skuteczne wówczas, gdy terapia zostanie podjęta jak najwcześniej. Pozwoli to szybciej wrócić do normalnego życia. Terapię najlepiej rozpocząć w momencie, gdy chory jest na głodzie. Oznacza to, że odczuwa trudną do pokonania chęć sięgnięcia po narkotyki, odczuwając przy tym nieprzyjemne objawy zespołu abstynencyjnego. Pojawiają się one, kiedy uzależniony przez dłuższy czas nie przyjmował substancji odurzających.

Jakie są metody leczenia uzależnienia od narkotyków?

Wybór metody leczenia uzależnienia od narkotyków związany jest ze stopniem zaawansowania choroby. Wpływ na wybór metody ma również sama postawa pacjenta. Leczenie może być krótkoterminowe, stacjonarne średnioterminowe, stacjonarne długoterminowe. Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu w Toruniu pozwala podjąć krótkoterminowe leczenie, polegające na połączeniu opieki medycznej, farmakologii i konsultacji psychologicznych. Terapię można podjąć również w klinikach i szpitalach psychiatrycznych. Leczenie trwa 6-8 tygodni i jest wstępem do terapii ambulatoryjnej.

Leczenie środnioterminowe i długoterminowe podejmowane jest przez ośrodki leczenia narkomanii. W pierwszym przypadku leczenie trwa 6-8 miesięcy. W drugiem może trwać od roku do dwóch lat. Celem leczenie długoterminowego jest nie tylko wyjście z choroby, ale wyposażenie pacjenta w umiejętności społeczne i umiejętności radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością.